Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | К | Л | М | Ш
Количество объектов на этом уровне: 21.

Б

Болотських, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Механізація та автоматизація будівельних та ремонтно-будівельних робіт» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри 109 "Технології будівельного виробництва та будівельних метеріалів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» 7.06010103). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських , О. М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, В.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Зведення і монтаж будівель і споруд" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, О.В. (2011) Зведення і монтаж будівель і споруд. навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОМПОЗИЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) -"Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. и Атинян , А.О. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних занять розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни "Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій" (для студентів 5 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» та «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. и Золотова , Н.М. (2010) Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи з дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котляр , М. І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання рівня бакалавр за напрямами підготовки – 6.060101 – «Будівництво» спеціальностей МБГ, ПЦБ, ТОР, ТГВ і 6.060103 – «Гідротехніка» (Водні ресурси) спеціальності ОВ, ВВ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Морковская, Н.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковская, Н.Г. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи та курсового проекту з дисципліни "Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва" (для студентів 3 - 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів заочної форми та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво»)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення, ремонту, реконструкції спеціальних споруд» (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» (для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:21:04 2019 EET.