Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | Ж | З | Л | М | П | Р | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 42.

А

Апатенко, Т.М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВНИКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Будівельна фізика. Кліматологія" розділ Світлотехніка, акустика. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Технічний рисунок" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, В.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Планування міст і транспорт"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, курсової та самостійної робіт з дисципліни "Урбаністика" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"Урбаністика"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки (0921) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Управління міськими територіями"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордиенко, С.Н. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Проектування транспортних систем" (для студентів 5 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921(6.060101)- "Будівництво" зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губина , М.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міський моніторинг та основи проектної справи" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губина , М.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи управління територією» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землевпорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Основи управління територією» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.080101- « Геодезія, картографія та землеупорядкування» зі спеціальності Геоінформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «Основи управління територіями» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.080101«Геодезія картографія та землеупорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жидкова, Т.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять ,з дисципліни «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ»(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів ДВ,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ»(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво»,зі спеціальності 7.8.092103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний , О.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні" (для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Інженерна підготовка міських територій"(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів ДВ,за напрямом підготовки 0921(6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Інженерна підготовка міських територій"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Комплексне освоєння та утримання міської забудови"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. и Чепурна, С.М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Утримання міської забудови” (для студентiв 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляпенко, В.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни "Основи містобудування" (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.040106) "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляпенко, В.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Основи містобудування" (для студентів 3 і 4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання,за напрямом підготовки (6.040106) "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мізяк, М.І. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «Громадське будівництво»(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування "Готельне господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мізяк, М.І. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та ФПО,за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування "Готельне господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пагі, Б.Ю. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міські інженерні споруди"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Романенко, І.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Будівлі і споруди" (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ за напрямом підготовки (6.030601) "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій міського господарства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Романенко, І.І. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять,курсового проекту, самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) Будівництво,зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Романенко, І.І. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри містобудування на 2011р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Романенко, І.І. и Семенов, В.Т. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експерименту"(для студентів 5 курсу денної форми навчання, за напрямом підготовки 0921(6.060101) «Будівництво»спеціальності 8.092103 (8.06010103) «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. и Апатенко, Т.М. и Чепурна, С.М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»спеціальності "Міське будівництво та господарство" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Апатенко, Т.М. и Чепурна, С.М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВНИКИ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять і самостійної роботи за дисципліною «Проблеми сучасного містобудування» (для студентiв 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201- «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201- «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чепурна, С.М. и Гордієнко, С.М. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міський транспорт вулиці та дороги" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чепурна, С.М. и Гордієнко, С.М. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Проектування транспортних систем" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921(6.060101)«Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Інженерний благоустрій територій великих міст"(для студентів 5 курсу денної , 6 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Інженерний благоустрій територій великих міст" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. и Завальний , О.В. и Безлюбченко, О.С. (2010) НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ за спеціальністю «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Штомпель, Н.Е. (2010) Курс лекцій з дисципліни "Основи містобудування і архітектури» (для студентів 2 курсу денної , 3 курсу заочної форм навчання та ФПО,за напрямом підготовки (6.050701) Електротехніка та електротехнології спеціальності "Світлотехніка і джерела світла"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штомпель, Н.Е. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи містобудування та архітектури»(для студентів 2 курсу денної , 3 курсу заочної форм навчання та ФПО, за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології зі спеціальності "Світлотехніка і джерела світла"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штомпель, Н.Е. и Семенов, В.Т. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Проблеми сучасного містобудування" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Nov 15 20:29:01 2018 EET.