Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 102 Механики почв, фундаментов и инженерной геологии > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | М | Н | Р | Т
Количество объектов на этом уровне: 19.

Б

Брожаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Підвалини, фундаменти та механіка грунтів" (для студентів 3 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" 6.060101"Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РГР з дисципліни Основи та фундаменти (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, РГР, та самостійної роботи з дисципліни Міські інженерні споруди (для студентів 4 курсу денної та 3 заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки – 6.060101 – "Будівництво" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв , М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гаврилюк, О.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних та лабораторних занять з дисциплін: Геологія з основами геоморфології, Геологія та гідрогеологія з основами геоморфології, Геологія та геоморфологія, Інженерна геологія (для студентів денної та заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)", 6.060101 - "Будівництво", 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій" та 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2010) Программа та робоча навчальна программа з дисципліни Геологія та геоморфололгія (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовуки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мішурова, Т.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних занять, РГР, та самостійної роботи з дисципліни Інженерна геологія (для студентів 2 курсу усіх форм навчання, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Набока, А.А. (2010) План видання наукової та методичної літератури кафедри 102 "Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології" на 2011 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рудь, О.Г. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та розрахунково-графічних робіт з дисциплін "Основи механіки грунтів" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рудь, О.Г. (2010) Програма і робоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Основи механіки грунтів" (для студентів 3 курсу заочної форми за напрямом 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне бцдівництво" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Таранов, В.Г. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисциплін: "Механіка грунтів, основи та фундаменти", "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, напряму підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)" та 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Таранов, В.Г. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних, лабораторних занять, РГР та самостійної роботи з дисципліни "Механіки грунтів, основи та фундаменти", "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, напряму підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)" та 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Таранов, В.Г. и Александрович, В.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін Спецкурс за тематикої магістерської роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Таранов, В.Г. и Александрович, В.А. (2010) Програма та робоча навчальна програма з дисциплін Спецкурс зха за напрямком магістерської роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Таранов, В.Г. и Набока, А.А. (2010) Программа та робоча навчальна программа з дисципліни Моделювання геотехгічних ситуацій (для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 0921 (6.060101) - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Таранов , В.Г. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи та фундаменти” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки – 6.060103 – "Гідрологія(водні ресурси)" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:21:48 2019 EET.