A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > Managements of city and regional development > Plan 2010"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Ж | О | П | Ф | Ш
Number of items at this level: 37.

Б

Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 6 курсу напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спеціальності 7.050107 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 1. Менеджмент і маркетинг як основа організації виробничо-господарської діяльності підприємств» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 2. Функції управління і маркетинг в умовах ринку». [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. and Фісун, К.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямку підготовки 6.030601– «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Васильєв, О.В. and Ачкасов , А.Є. and Васильєва, І.М. (2009) Монографія «Організація та функціонування кондомініумів (об'єднань співвласників багатоповерхових будинків)». Other. ХНАГХ. (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для слухачів другої вищої освіти рівня підготовки спеціаліст, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, Олексій Вікторович and Фісун, Костянтин Анатолійович and Поспєлов, Олександр Василійович and Богдан, Наталія Миколаївна and Жовтяк, Ганна Анатоліївна and Одаренко, Тетяна Євгенівна and Пашков, Володимир Іванович and Шевченко, Вікторія Сергіївна (2009) Колективна монографія «Менеджмент міського і регіонального розвитку». Other. ХНАГХ. (Unpublished)

Васільєв, Олексій Вікторович and Гелеверя, Євгеній Михайлович (2009) Методичні вказівки к самостійному вивченню дисципліни "Фінансовий ринок" (для студентів 5 курсу спеціальності "Економіка підприємств", які навчаються на ФПОіЗН. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк , Г.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк, Г.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Журавель, Віталій Володимирович and Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська , Наталія Сергіївна (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 7.050107 - Економіка підприємства заочної форми навчанн. [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Одаренко , Т.Є. (2009) Економіка якості: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання , спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Одаренко, Т.Є. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва " (для слухачів ФПОтаЗН другої вищої освіти, спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Одарєнко, Тетяна Євгенівна (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економіка якості» (для студентів 5 курсу (спеціаліст) ФПОіЗН за спеціальністю 7.050107 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Пашков , В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузях» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності – 7.090603 - “Електротехнічні системи електроспоживання”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності і цивільна оборона» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освятньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», (напрям підготовки 0921 – будівництво)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», (напрям підготовки 0921 – будівництво). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.050100 -Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «цивільна оборона» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, Володимир Іванович (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 1 курсу спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050106 «Облік і Аудит» (дв) та 6 курсу спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плакіда, В.Т. and Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання (бакалавр) напряму підготовки 0501 - Економіка підприємства спеціальності 7.050107 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспєлов, Олександр Василійович (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу (бакалавр) заочної форми навчання напрямку підготовки 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспєлов, Олександр (2009) Монографія навчальної дисципліни «Системи технологій галузі” (міське господарство) для студентів 2 курсу, заочної форми навчання, галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). Other. ХНАГХ. (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку на 2010 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Ф

Фісун , Костянтин Анатолійович and Жовтяк, Ганна Анаталіївна (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямками 6.030504 - "Економіка підприємства"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фісун , Костянтин Анатолійович and Жовтяк, Ганна Анатоліївна and Богдан, Наталія Миколаївна (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямків підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фісун, Костянтин Анатолійович and Жовтяк, Ганна Анатоліївна (2009) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво". [Teaching Resource] (Unpublished)

Фісун, Костянтин Анатолійович and Жовтяк, Ганна Анатоліївна (2009) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська, Наталія Сергіївна (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 7.050107 - Економіка підприємства заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 19 05:13:36 2024 EEST.