Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Менеджмент городского и регионального развития > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Ж | О | П | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 37.

Б

Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 6 курсу напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спеціальності 7.050107 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 1. Менеджмент і маркетинг як основа організації виробничо-господарської діяльності підприємств» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 2. Функції управління і маркетинг в умовах ринку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. и Фісун, К.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямку підготовки 6.030601– «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєв, О.В. и Ачкасов , А.Є. и Васильєва, І.М. (2009) Монографія «Організація та функціонування кондомініумів (об'єднань співвласників багатоповерхових будинків)». Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для слухачів другої вищої освіти рівня підготовки спеціаліст, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, Олексій Вікторович и Фісун, Костянтин Анатолійович и Поспєлов, Олександр Василійович и Богдан, Наталія Миколаївна и Жовтяк, Ганна Анатоліївна и Одаренко, Тетяна Євгенівна и Пашков, Володимир Іванович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2009) Колективна монографія «Менеджмент міського і регіонального розвитку». Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Васільєв, Олексій Вікторович и Гелеверя, Євгеній Михайлович (2009) Методичні вказівки к самостійному вивченню дисципліни "Фінансовий ринок" (для студентів 5 курсу спеціальності "Економіка підприємств", які навчаються на ФПОіЗН. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк, Г.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська , Наталія Сергіївна (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 7.050107 - Економіка підприємства заочної форми навчанн. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Одаренко , Т.Є. (2009) Економіка якості: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання , спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва " (для слухачів ФПОтаЗН другої вищої освіти, спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одарєнко, Тетяна Євгенівна (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економіка якості» (для студентів 5 курсу (спеціаліст) ФПОіЗН за спеціальністю 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пашков , В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузях» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності – 7.090603 - “Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності і цивільна оборона» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освятньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», (напрям підготовки 0921 – будівництво)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», (напрям підготовки 0921 – будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.050100 -Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «цивільна оборона» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, Володимир Іванович (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 1 курсу спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050106 «Облік і Аудит» (дв) та 6 курсу спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плакіда, В.Т. и Богдан, Н.М. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання (бакалавр) напряму підготовки 0501 - Економіка підприємства спеціальності 7.050107 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, Олександр Василійович (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу (бакалавр) заочної форми навчання напрямку підготовки 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, Олександр (2009) Монографія навчальної дисципліни «Системи технологій галузі” (міське господарство) для студентів 2 курсу, заочної форми навчання, галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ф

Фісун , Костянтин Анатолійович и Жовтяк, Ганна Анаталіївна (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямками 6.030504 - "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун , Костянтин Анатолійович и Жовтяк, Ганна Анатоліївна и Богдан, Наталія Миколаївна (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямків підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, Костянтин Анатолійович и Жовтяк, Ганна Анатоліївна (2009) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, Костянтин Анатолійович и Жовтяк, Ганна Анатоліївна (2009) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 7.050107 - Економіка підприємства заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:51 2019 EET.