Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Информационных систем и технологий > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | К | Л | М | О | Ч
Количество объектов на этом уровне: 33.

А

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Кузнецов, А.І. и Воронкова, Т.Б. (2009) А.Є. Ачкасов, В.А. Лушкін, В.М. Охріменко, А.І. Кузнецов, Т.Б. Воронкова. Електропостачання: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2009) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 — «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2009) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 — «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карпалюк, I.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн та рекламна діяльність» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузь знань 0306 — «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2009) Методичні вказівки до виконання конрольних робіт з курсу Інформаційні системи в менеджменті. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи в менеджменті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтернет технології» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки (0502)6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів 1, 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 6.050702 — «Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Лелюк, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інструментальні системи аналізу і удосконалення бізнес-процесів» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Об’єкно орієнтоване програмування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системне адміністрування» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання найменування галузі 0306 — «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання найменування галузі 0306 — «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. и Воронкова, Т.Б. (2009) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. и Воронкова, Т.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія управління та прийняття рішень» для студентів 5курсу заочної форми навчання галузь спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. и Мірошниченко, Г.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мордовцев, С.М. (2009) Конспект лекцій з курсу "Системи управління базами даних" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 0502 (6.030601) "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій") / Укл.: Мордовцев С.М. –Харків: ХНАМГ, 2010. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Системи управління базами даних" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 0502 (6.030601) "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій") / Укл.: Мордовцев С.М. –Харків: ХНАМГ, 2010. – 40с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Системи управління ба-зами даних" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підгото-вки (0502) 6.030601"Менеджмент")/ Укл.: Мордовцев С.М. –Харків: ХНАМГ, 2010. – 20с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мірошниченко, Г.А. (2009) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мірошниченко, Г.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мови програмування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Охріменко, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Апаратне забезпечення інформаційних систем". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових дослі-джень та системний аналіз". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Електротехніка у будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Електротехніка у будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка у будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. (2009) Охріменко В.М., Воронкова Т.Б. Електротехніка у будівництві: Конспект лекцій . – Харків: ХНАГХ, 2010. – 240 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2009) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) — «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) — «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) — «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чернушенко, Олена (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри _"Інформаційні системи і технології в міському господарстві"_ на 2010 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sat Mar 23 21:25:57 2019 EET.