Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Ж | З | К | П | С | Ф | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 62.

Б

Бочаров, Б.П. (2009) Конспект лекцій з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Протопопова, В.П. и Макогон , Н.В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТAТИСТИКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Протопопова, В.П. и Макогон, Н.В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТAТИСТИКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичова, К.В. (2009) Інформаційні технології в будівництві і бази даних.Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичова, К.В. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи І технології на підприємстві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2009) Програма та робоча програма дисципліни "Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення" для напряму підготовки бакалаврів 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» професійного спрямування «Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання» (денне відділення). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Замалеев, Ю.С. и Нестеренко , Л.В. и Гавриленко , И.А. (2009) Методические указания к самостоятельной работе и выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информатика и компьютерная техника». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Замалєєв, Ю.С. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капенко, М.Ю. и Димченко, О.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Підприємство: 1С», тема: «Оформлення презентацій у програмі Power Point» та дипломного проектування (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко , М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПІДПРИЄМСТВО:1С» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисциплін «Комп’ютерний аудит», «АРМ менеджера», Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті та для дипломного проектуванняТЕМА: «ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ У СИСТЕМІ OUTLOOK» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 5-6 курсу усіх форм навчання напрямів підготовки 0502- «Менеджмент» та 0501- «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спец. 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. и Уфимцева, В.Б. (2009) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт: «Розрахунок вартості залишків ТМЦ при їх списанні за методом FIFO» з дисциплін «Підприємство: 1С», «Бухгалтерія 1С» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», студентів 5-6 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. и Уфимцева, В.Б. и Бєлогурова, А.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Комп’ютерний аудит», «Інформаційні системи в менеджменті» та для дипломного проектування Тема: «Обробка графічних документів у програмі Finereader»(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 4 курсу денної та заочної за напрямом підготовки (0502) 6.030601- «Менеджмент організацій» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. и Макогон, Н.В. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оформлення презентацій у програмі impress» з дисципліни «Комп’ютерий аудит», для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформатика і системологія» та дипломного проектування (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2009) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Контроль списання ТМЦ за методом ФІФО» з дисципліни «Комп’ютерний аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН «КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ» для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. и Перередій, Т.С. (2009) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «робота з поштовим клієнтом Outlook» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» та до практичних занять з дисципліни «Інформатика і системологія» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030601  «Менеджмент» та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2009) План кафедры ПМ и ИТ 2010. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 і 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Білогурова, Г.В. и Федоров, М.В. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораторних робіт, самостійної і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформатика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и МАНАКОВА, Н.О. (2009) Інформатика. (Конспект лекцій для студентів 1 і 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и МАНАКОВА, Н.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в будівництві і бази даних» (для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и МАНАКОВА, Н.О. и Макогон, Н.В. (2009) Інформаційні технології в будівництві і бази даних. (Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Погребняк, Б.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна інформатика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.І. и Булаєнко, М.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.И. и Высоцкая, Г.В. (2009) Методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ по курсу «Техническое и программное обеспечение» (для студентов 5-го курса дневной и заочной формы обучения магистров направления 8.000003 «Управление проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Борис Іванович (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Борис Іванович (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технічне та програмне забезпечення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Борис Иванович и Булаенко, Марина Владимировна (2009) ЕКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА. Электронные таблицы. Конспект лекций для студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.030504 – «Экономика предприятий». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Самойленко , М.І. и Штельма , О.М. и Білогурова , Г.В. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи (частина 2) з дисципліни «Економіко-математичне моделювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, М.І. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, М.І. и Сенчук, Т.С. (2009) Інформаційні технології в розвитку трубопровідних транспортних систем. Руководство. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ф

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни "Теорія ймовірностей" (спец. 6.060101 МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (спец. 6.060101 МБГ-заочн.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (спец. 6.060101 ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (спец. 6.060101 ПЦБ-заочн.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (спец.6.060101 - МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи системного аналізу" (спец. 6.060101 МБГ-зочн.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи системного аналізу" (спец. 6.060101 ПЦБ-заочн.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи системного аналізу" (спец. 6.060101-МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи системного аналізу" (спец. 6.060101-ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. (2009) Програма навчвльної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" (спец. 6.060101 ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика". Модуль 3. Програми управління базами даних. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійноі роботи з дисципліни "Інформатика". Модуль 2. Електронні таблиці. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Інформатика". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Інформатика" (Модуль 1. Операційні системи та текстові процесори). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Інформатика". Модуль 3. Програми управління базами даних. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичева, К.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інформаційні технології на підприємствах і в організаціях туристської індустрії”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві і бази даних». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні технології проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яковицький, І.Л. (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 12:25:53 2019 EET.