Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | З | М | Т | Ф
Количество объектов на этом уровне: 26.

Б

Бабаєв, В.М. (2009) Тексти лекцій з курсу "Системна організація професійної діяльності" для студентів денної і заочної форм навчання спец. 7,8.000003 "Управління проектами". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2009) Управління проектами в міському господарстві і будівництві: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Висоцька, Г.В. (2009) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни „Планування проектної діяльності” для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 7,8.000003 «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління нерухомістю" для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2010) Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зеленський , Б.К. (2009) Тексти лекцій з дисципліни „Технологія наукових досліджень” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- „Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. (2009) Тексти лекцій з дисципліни „Муніціпальна соціально-економічна політика ” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- „Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій», спецалізації "Менеджмент організацій місцевого самоврядування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мельман , В.О. (2009) Менеджмент персоналу: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, В.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія » для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.000003 – Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2009) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- „Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- „Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві на 2010 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молчанова, О.П. (2009) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”, спеціальності „Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2009) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Достовірність проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності 8.000003 „Управління проектами”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Достовірність проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності 8.000003 „Управління проектами”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Нормативно-правове супроводження проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності 7,8.000003 „Управління проектами”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Планування проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності 7,8.000003 „Управління проектами”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Проектна діяльність” для студентів 5 курсу спеціальності 7.000003 „Управління проектами”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тян, Р.Б. и Сухонос, М.К. (2009) Формування і впровадження ефективних систем управління енергозбереженням на підприємствах: Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Т.Г. (2009) ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ: Завдання і методичні рекомендації до виконання курсового проекту (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Т.Г. (2009) ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Т.Г. (2009) ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і організації самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Т.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Виконання проектних дій» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Т.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва (спецкурс)» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 18:15:43 2019 EET.