A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 601 Management and public administration > Plan 2010"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | К | Л | О | П | С | Ш
Number of items at this level: 31.

А

Андрєєва, В.М. (2009) Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з тем дисципліни (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. (2009) Поведінка споживача: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з тем дисципліни (для студентів 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бондаренко, О.В. and Бурмака, Т.М, and Кайлюк, Є.М. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Контролінг” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502(6.030601) – “Менеджмент”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2009) Економіка будівництва: Конспект лекцій (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”) / Авт.: Т.М. Бурмака - Х.: ХНАМГ, 2010. — с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2009) Економіка будівництва: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”) / Укл.: Т.М. Бурмака - Х.: ХНАМГ, 2010. — с. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

ВЕЛИКИХ, К.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Бізнес-планування в умовах ринку»” та виконання практичних завдань (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 7.090605 - «Світлотехніка та джерела світла»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Грецька, Г.М. (2009) «Теорія систем і системний аналіз»: Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації – «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Грецька, Г.М. (2009) Програма з ознайомчої практики за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Кайлюк, Є.М. (2009) План видання кафедри МММГ на 2010 рік. ХНАМГ. (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. and Гриненко, В.В. (2009) Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2009) Карлова О.А. Системи життєзабезпечення міста-2: Конспект лекцій. (для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки – 6.030601 «Менеджмент») - Харків, ХНАМГ, 2010. ‑ 67 стор. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевский , Г.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Статистика” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0201 «Культура» та напрямом підготовки 6.020107 “Туризм”)/ Укл.: Г.В. Ковалевський – Харків: ХНАМГ, 2010. – 31 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевський , Г.В. and Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Статистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2009) Методичні вказівки до розробки курсової роботи з дисципліни «Статистика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лук’янченкова, В.Є. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГЗ з тем дисципліни “Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Технологія наукових досліджень” для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент" / Авт.: В.Є. Лук’янченкова - Х.: ХНАМГ, 2010. — с. [Teaching Resource] (Unpublished)

О

ОСПИЩЕВ, В.И. (2009) Основы менеджмента: Учебное пособие к организации самостоятельной работы студентов (для всех форм обучения по направлению подготовки 6.070101) - "Транспортные технологии (по видам транспорта)". [Teaching Resource] (Unpublished)

Оспіщев, В.І. (2009) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни “Основи маркетингу” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Оспіщев, В.І. (2009) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни “Основи менеджменту” (для студентів 3-4 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології» (6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оспіщев, В.І. (2009) “Основи маркетингу”: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 - «Транспортні технології» за видами транспорту). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оспіщев, В.І. (2009) “Основи менеджменту”: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з дисципліни (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 - «Транспортні технології» за видами транспорту). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Парасюк, О.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольних робіт та розрахунково – графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання (напряму підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи (РГР) з курсів «Основи маркетингу і менеджменту», «Основи маркетингу і менеджменту-1», «Основи маркетингу і менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання спеціальностей «Водопостачання та водовідведення», „Теплогазопостачання і вентиляція”). Автор: С.І. Плотницька. – Харків: ХНАМГ, 2010, с. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Самойленко, І.О. (2009) Характеристика паливно-енергетичного комплексу України: Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання РГЗ з тем дисципліни (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент») / Авт.: І.О. Самойленко - Х.: ХНАМГ, 2010. — с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент в муніципальній енергетиці" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр, напряму підготовки 0502 – "Менеджмент", спеціальності "Менеджмент організацій", спеціалізація "Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко , С.В. (2009) Методичні вказівки з вивчення дисципліни „Менеджмент в енергетиці” та організації самостійної роботи (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0306 – „Менеджмент і адміністрування”, напряму підготовки – 0502 (6.030601) – „Менеджмент”) / Авт.: С.В. Сніжко. – Харків: ХНАМГ, 2010 – 60 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2009) Конспект лекцій з курсу „Статистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0305 – „Економіка і підприємництво”, напряму підготовки – 6.030509 – „Облік і аудит”) / Авт.: С.В. Сніжко. – Харків: ХНАМГ, 2010 – 145 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Статистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0305 – „Економіка і підприємництво”, напряму підготовки – 6.030509 – „Облік і аудит”) / Авт.: С.В. Сніжко. – Харків: ХНАМГ, 2010 –48 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Менеджмент в енергетиці” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0306 – „Менеджмент і адміністрування”, напряму підготовки – 0502 (6.030601) – „Менеджмент”) / Авт.: С.В. Сніжко. – Харків: ХНАМГ, 2010 – 60 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Статистика” для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання та виконання контрольних робіт для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0305 – „Економіка і підприємництво”, напряму підготовки – 6.030509 – „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штерн, Г.Ю. (2009) Конспект лекцій з курсу « Корпоративне управління » (для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня підготовки магистр, напрямку "Менеджмент організацій"). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Apr 20 17:14:52 2024 EEST.