Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Городской и региональной экономики > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | В | Г | З | К | М | П | С | Т | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 54.

Є

Єсіна, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Агаджанов, Г.К. (2009) Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бубенко, П.Т. и Величко, В.В. и Глухарєв, С.М. (2009) Інтелектуальна власність. Навчальний посібник. для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Глухарєв, С.М. и Кононенко, О.О. и Дорохов, Д.І. (2009) Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку регіона. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва у галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва в галузях МГ» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Величко, В.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Міської і регіональної економіки на 2010 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глухарєв, С.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 - “Економіка підприємства ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика» для 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 - Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2009) Просторова організація інноваційного розвитку України: системно-синергетичний підхід. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зіньковська, А.І. (2009) Методичні вказівки до економічної частини комплексного дипломного проекту (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 7.050107 – «Економіка підприємства» та 7.921103 – «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять і завдання для самостійної роботи з курсу «Кошторисна справа». Частина 3. Обґрунтування договірної ціни. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.050100, 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. и Дворкін, С.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять і завдання для самостійної роботи з курсу «Кошторисна справа». Частина I. Кошторисні нормативи. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.050100, 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.і. (2009) Методичні вказівки до практичних занять і завдання для самостійної роботи з курсу «Кошторисна справа». Частина 2. Інвесторська кошторисна документація. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.050100, 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Княжеченко, В.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, спеціальності 6.050100 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. (2009) Методичні вказівки до курсової роботи з курсу "Планування і контроль на підприємстві" на тему: «Планування і контроль діяльності на підприємствах водопровідного господарства» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк , В.О. (2009) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

МАТВЄЄВА, Н.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

МАТВЄЄВА, Н.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення на підприємствах міського господарства» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.050100, 7.050107 - Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

МАТВЄЄВА, Н.М. и Єсіна, В.О. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

МАТВЄЄВА, Н.М. и Єсіна, В.О. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

МАТВЄЄВА, Н.М. и Єсіна, В.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. и Єсіна, В.О. (2009) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. и Водка , Н.В. и Єсіна , В.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення на підприємствах міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. и Водка, Н.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Прасол, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасол, В.М. и Волгіна, Н.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ”Економіка праці і соціально-трудові відносини” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Славута, О.І. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тюріна, В.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства спеціальність 6.050100 - Економіка підприємства ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тюріна, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, спеціальності 6.050100 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тюріна, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, спеціальності 6.050100 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тюріна, В.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, спеціальності 6.050100-Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тюріна, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.050100 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»(для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.І. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення і проведення практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління поетнціалом підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевчук, В.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юр'єва , Т.П. (2009) Фінанси підприємств міського господарства. Навчальний посібник. для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр'єва , Т.П. и Водка, Н.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних і графічно-розрахункових завдань з дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр'єва, Т.П. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання графічно-розрахункових робіт з дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр'єва, Т.П. и Покуца, І.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних і контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Т.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Т.П. и Лук'янов, В.І. (2009) Економіка підприємств зеленого господарства. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:21:24 2019 EET.