Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Экономика строительства > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | М | П | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 51.

Б

Бібік, Н.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 0501 – «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501– «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Основи комерційної діяльності в будівництві» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамаєва, Т.О. (2009) Вищий творчий потенціал гармонійного фахівця. Ноосферна ікономека відродження (від економіки до ікономеки) (НІВа) Друге доповнене видання : Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Момот, Т.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр, усіх форм навчання за напрямком підготовки 7.050107, 8.050107 - "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пасічний, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0501(6.030504) - «Економіка підприємства» спеціалізації «Економіка будівельного підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пасічний, В.О. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково графічної роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства» для студентів денної і заочної форми навчання напрямку підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво» 6.030504-«Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пасічный, В.О (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Страхування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво (6.030504 -«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Свитличная, Т.И. и Дриль, Н.В. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Прогнозування” (для студентів 3 курсу ДЕННОЇ і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Свитличная, Т.И. и Дриль, Н.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Прогнозування” для студентів (ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 курсу ДЕННОЇ і 4 курсу ЗАОЧНОЇ ФОРМ навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, Т.І. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ Економіка будівництва ”для студентів заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ Економіка будівництва ” для студентів денної та заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка будівництва» для студентів денної і заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» ».- Х.: ХНАМГ,2010.- с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. и Пан, М.П. и Тимошенко, В.М. и Ачкасов, И.А. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної діяльності ”для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) –«Економіка підприємства».-. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. и Пан, Н.П. и Ачкасов, А.И. и Тимошенко, В.Н. (2009) Економіка й організація інноваційної діяльності в будівництві: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скала, Г.Ф. и Шутенко, А.Л. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка будівництва» для студентів денної та заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство». Укл.: .: Скала Г.Ф., Шутенко А.Л. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Степаненко, С.А. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – “Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

ТИМОШЕНКО, В.М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ ТЕО МІСЬКИХ ПРОЕКТІВ ” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ТИМОШЕНКО, В.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Планування і контроль на підприємстві” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм навчання спеціальностей 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ТИМОШЕНКО, В.М. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ ТЕО МІСЬКИХ ПРОЕКТІВ ” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2009) Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2009) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Економіка якості” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Планування діяльності підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм навчання спеціальностей 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Планування діяльності підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм навчання спеціальностей 0501(6.030504) „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Економіка якості” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Планування діяльності підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Економіка якості” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Планування діяльності підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм навчання спеціальностей 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма до вивчення курсу „ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу „Планування діяльності підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм навчання спеціальностей 0501 (6.030504) „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. и Шутенко , А.Л. и Коненко, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Диверсифікація будівельного підприємства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк , В.И. и Шутенко , А.Л. и Соболева, А.Г. и Шумаков , Ф.Т. и Бутник , С.В (2009) Учебное пособие. «Формирование жизненного цикла объектов городского жилого фонда» для студентов экономических специальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіка будівництва на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи економіки транспорту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, усіх форм навчання за напрямком підготовки 1004 «Транспортні технології» (6.070101) – «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. и Шутенко , А.Л. и Пан, М.П. и Бутнік, Д.В. (2009) Конспект лекцій з курсу «Диверсифікація будівельного підприємства» для студентів 5 курсу спеціальності 8.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.И. и Трояновська, О.Б. (2009) Методичні вказівки до практичної роботи з курсу “Економіка проектних рішень в будівництві” для студентів 5-6 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050107 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.И. и Шумаков, Ф.Т. и Пан , Н.П. (2009) Проблемы альтернативной энергетики в жилищно-коммунальном хозяйстве и пути их решения. Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Торкатюк, В.И. и Шутенко, Л.Н и Колосов, А.И. и Стадник, Г.В и Золотов, М.С и Пан, Н.П и Архипова, Е.С. и Протопопова, В.П. и Бутник, С.В. (2009) Математика и математические методы для экономистов строительных предприятий, обеспечивающих создание высококачественной строительной продукции .Монография. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Трояновська, О.Б. (2009) Конспект лекцій з курсу “Стратегія підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 (0501)- „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Трояновська, О.Б. (2009) Методичні вказівки до практичної роботи з курсу “Стратегії підприємства” для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 (0501)- „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Трояновська, О.Б. и Дріль, Н.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Інвестування” для студентів 4 курсу денноїі і заочної форми напряму підготовки 0501- „Економіка підприємства” (6.030504 – «Економіка підприємства, 6.030509 – «Облік і аудит»»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Федоренко , И.Л. (2009) Теоретико-методологические основы формирования фармацевтического потенциала региона в условиях транзитивной экономики Украины. Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ч

Чеканова, Л.Г. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Комерційна робота» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1004 – «Транспортні технології» (6.070101- « Транспортні технології (за видами транспорту)») / Укл.: Чеканова Л.Г.. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шутенко , Л.М и Торкатюк , В.І. и Пан , Н.П и Трояновська , О.Б (2009) Підручник. «Економіка якості проектних рішень у будівництві» для студентів економічних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юрьева, С.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрьева, С.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів магістерської підготовки денної форми навчання за спеціальністю 8.050107– «Економіка підприємства» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрьева, С.Ю. и Бибик, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 (0501) – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:22:55 2019 EET.