Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 403 Электротехника > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | С | Ф
Количество объектов на этом уровне: 10.

Б

Бєлоусов , О.Ф. и Тугай, Д.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дис-ципліни "Електротехніка" та "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гі-дротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ Основи метрології та електровимірювань” (для студентів усіх форм навчання напряму підгото-вки 6.050701 „ Електротехніка та електротехнології ”, спеціальності „ Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сосков, А.Г. и Форкун, Я.Б. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної та загальної електротехніки на 2010 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Форкун, Я.Б. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освіт-ньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 „Менедж-мент” спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного ком-плексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Капустін, Г.В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт «Лінійні електричні кола постійного і синусоїдного струму» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Капустін, Г.В. и Самошкін, В.П. и Тугай, Д.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять за темою «Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Нелінійні кола» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 - "Електромехані-ка", 6.030601 - "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Самошкін, В.П. и Капустін, Г.В. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Тугай, Д.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фінкельштейн, В.Б. и Глєбова, М.Л. и Чернявська, М.В. и Махов, І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Елект-ричні машини" (для студентів 2 і 3 курсів денної, 3 курсу заочної форм навчан-ня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050702 „Еле-ктромеханіка” спеціальностей „Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, „Електричний транспорт”, „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фінкельштейн, В.Б. и Глєбова, М.Л. и Чернявська , М.В. и Махов , І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за те-мою "Розрахунок синхронної машини" з дисципліни "Електричні машини" (для студентів 2 курсу денної та 2 і 3 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 - "Електротехні-ка та електротехнології" спеціальностей "Електротехнічні системи електроспо-живання", "Світлотехніка та джерела світла"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:42:07 2019 EET.