Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 401 Систем электроснабжения и электропотребления городов > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Д | К | Л | Р | С | Х | Я
Количество объектов на этом уровне: 45.

А

Абраменко, І.Г. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Автоматизований електропривод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Колбасін, О.І. и Бородин, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Акімов, Л.В. и Абраменко, І.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Автоматизований електропривод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бородін, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» ї для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Владимиров, Ю.В. и Рум’янцев, Д.В. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: “Розрахунок окремих захистів елементів електричної мережі” з дисципліни "Релейний захист та автоматика". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. (2009) Довідкові матеріали до дипломного проектування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Рум’янцев, Д.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Електрична частина станцій та підстанцій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Рум’янцев, Д.В. и Гаряжа, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи „Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів” з курсу „Електрична частина станцій та підстанцій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. (2009) Пристрої захисного відключення і методичні вказівки до їх використання при самостійному вивченні курсу „Електричні апарати”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриб, О.Г. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри електропостачання міст на 2010р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дис-ципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Довгалюк, О.М. и Піскурьов, М.Ф. и Сердюкова, Г.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Перехідні процеси в енергетичних системах”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Довгалюк, О.М. и Піскурьов, М.Ф. и Сердюкова, Г.М. и Блощенко, Т.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему „Розрахунок електромагнітних перехідних процесів в електричних системах” з курсу „Перехідні процеси в електроенергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Довгалюк, О.М. и Піскурьов, М.Ф. и Сердюкова, Г.М. и Блощенко, Т.В. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Перехідні процеси в електроенергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Довгалюк, О.М. и Піскурьов, М.Ф. и Сердюкова, Г.М. и Натарова, І.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Перехідні процеси в електроенергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Довгалюк, О.М. и Піскурьов, М.Ф. и Сердюкова, Г.М. и Натарова, І.Г. и Блощенко, Т.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Перехідні процеси в електроенергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Кабельні та повітряні лінії електропередачі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Кабельні та повітряні лінії електропередачі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2009) Силові кабелі. Збірник нормативних документів і методичних вказівок до їх використання при самостійному вивченні курсу „Кабельні та повітряні лінії електропередачі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. и Кравченко, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калюжний, Д.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 3 денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр„ за напрямом 6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. и Щербакова, П.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання та електрозбереження”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Каук, В.І. и Абраменко, І.Г. и Бородин, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Натарова, І.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-ліни з курсу „Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисиченко, М.Л. и Кравченко, Ю.П. и Саприка, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма начальної дисципліни з курсу „Споживачі електричної енергії”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рогачов, О.І. и Гаряжа, В.М. (2009) Конспект лекцій з курсу „Вступ до спеціальності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогачов, О.І. и Гаряжа, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Вступ до спеціальності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-ліни з курсу „Мікропроцесорна техніка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Мікропроцесорні системи обліку і керування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Надійність електричних мереж”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Надійність електричних мереж”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Романченко, В.І. и Гаряжа, В.М. и Воропай, В.Г. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Електрична частина станцій та підстанцій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Саприка, О.В. и Кравченко, Ю.П. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Споживачі електричної енергії”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Саприка, О.В. и Сухаревський, О.І. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сендерович, Г.А. и Барбашов, І.В. и Калюжний, Д.М. и Щербакова, П.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електричні системи та мережі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сухаревський, О.І. и Саприка, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-ліни з курсу „Основи наукових досліджень”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хитров, А.В. и Воропай, В.Г. и Рум’янцев, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Ягуп, В.Г. (2009) Енергетична електроніка: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Математичні задачі електроенергетики”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Енергетична електроніка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. и Рум’янцев, Д.В. и Ягуп, К.В. (2009) Енергетична електроніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. и Ягуп, Е.В. (2009) Комп’ютерне моделювання перехідних та усталених процесів в перетворювачах електричної енергії: монографія. Другой. ХНАМГ, ХНАМГ. (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:25:03 2019 EET.