Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 307 Физики > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | П | С
Количество объектов на этом уровне: 11.

А

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу “Загальна фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Загальна фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи по вивченню курсу загальної фізики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2009) Конспект лекцій з курсу “Фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напрямом 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петченко, О.М. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри _фізики_ на 2010 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. и Безуглий, А.В. (2009) Курс загальної фізики. Навчальний посібник (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.050702 – «Електромеханіка», 6.050701 – «Електротехніка і електротехнології», 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси), 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту), 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сидоренко, Є.Б. (2009) Конспект лекцій за курсом “Загальна фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сидоренко, Є.Б. (2009) Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Загальна фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сидоренко, Є.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Загальна фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сидоренко, Є.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “ Будівництво ”.. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сисоєв, А.С. (2009) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:39:02 2019 EET.