A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 207 Occupational health and safety > Plan 2010"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | О | С | Ч | Ш
Number of items at this level: 52.

А

Абракітов , В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона " (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - "ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов , В.Е. and Доронін , Є.В. (2009) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів напряму підготовки 6.060103 - "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ") / Укл. Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Харків: ХНАМГ, 2010. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2009) Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова. Харків: ХНАМГ, 2010. - 300 с. Technical Report. ХНАГХ. (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010,. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрям 1201 “Архітектура” спеціальності 6.120100 АРХ "Містобудування"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрям 0708 "Екологія" спеціальностей 7.070801, 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво" спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Доронін , Є.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” ((для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 - "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ") / Укл. Абракітов В.Е., Доронін Є.В.–Х.: ХНАМГ, 2010. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Обухов, С.О. (2009) В.Е. Абракітов., С.О. Обухов Охорона праці в галузі та цивільна оборона: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності – 7.070801, 8.070801 „"ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ” Х.: ХНАМГ, 2010. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гарьковець , А.М. (2009) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 – „Електротехніка” (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології”)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2009) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці в енергетиці» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.090605 «Світлотехніка і джерела світла»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2009) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання за напрямками підготовки 0504 - “Туризм” (6.020107 — Туризм, 6.140101 -Готельно-ресторанна справа), 0922 (6.050702)— “Електромеханіка”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Данова, К.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1004 - «Транспортні технології» спеціальностей 7.100401, 8.100401 - «Організація і регулювання дорожнього руху”, 7.100402, 8.100402 - «Транспорті системи», 7.100403, 8.100403 - «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочного факультету спеціальності 7.092202 “Електричний транспорт”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Пожежна безпека” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жигло, Ю.І. and Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2009) Методичні вказівки до практичної підготовки студентів 3-5 курсів напряму підготовки „Будівництво” спеціалізації – „Охорона праці в будівництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсів “Охорона праці і БЖД” та “Охорона праці” (для студентів 4 курсу заочного напрямів підготовки 0921 (6.060101) – „Будівництво” спеціальності ТГВ і 0926 – Водні ресурси (6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Безпека праці в будівництві" (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво” спеціалізація ОПБ). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Коржик , Борис Михайлович and Абракітов , Володимир Едуардович and Заіченко , Віктор Іванович and Жигло , Юрій Іванович (2009) Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.092101, 8.092101 - "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "“Охорона праці в будівництві” / Коржик Б.М., Абракітов В.Е., Жигло Ю.І. -Харків: ХНАМГ, 2010. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2009) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 „Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 – „Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Іванов, В.М. and Смирнитська, М.Б. and Дмитрієв, С.Л. (2009) Охорона праці в будівництві. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво". [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Жигло, Ю.І. and Заіченко, В.І. and Сєріков, Я.О. and Гарьковець , А.М. and Чеботарьова, О.В. and Абракітов, В.Е. and Губенко, В.Д. and Дмитрієв, С.Л. (2010) Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Нестеренко, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни „Охорона праці в будівництві” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво" спеціалізації „Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мікуліна, І.О. (2009) План видання навчально-методичного матеріалу кафедри БЖД на 2010 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нікітченко, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Гігієна праці» (для студентів за напрямом підготовки 0921(6.060101) „Будівництво”, спеціальності „Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.020107 „Туризм”). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Обухов, С.О. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплін: «Охорона праці на електричному транспорті”, „Охорона праці на транспорті”, „Охорона праці в міському господарстві” (для студентів спеціальностей: 7.092202, 8.092202 — Електричний транспорт 7.092203; 8.092203 — Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво" спеціалізації ОПБ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Цивільна оборона» (для студентів денної і заочної форм навчання всіх напрямів підготовки). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2010) Навчальна і робоча програма дисципліни «Цивільна оборона» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0708 - «Екологія» спеціальностей 7.070801, 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2010) Навчальна і робоча програма дисципліни «Цивільна оборона» (для студентів 6 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 1201- «Архітектура» спеціальностей 7.120102, 8.120102 АРХ «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво" спеціалізації ОПБ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0709 - «Геодезія, картографія та землевпорядкування» спеціальності 7.070908 «Геоінформаційні системи і технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. and Півненко, Ю.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання по дисципліні «Цивільна оборона» (ЦО) (для студентів всіх напрямів і спеціалізацій підготовки) тема «Оцінка Хімічної небезпеки». [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Серіков , Я.О. (2009) БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2009) БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - СЕКЮРИТОЛОГІЯ. Підручник для студентів вищих закладів освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2009) БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. СУЧАСНИЙ СТАН. ПРОБЛЕМИ. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ / ЗА РЕД. Я. О. Сєрікова. Монографія. Working Paper. ХНАМГ. (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології) спеціальності „ECE”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології) спеціальності „СДС”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.090603 „ЕСЕ”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.090605 „СДC”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.090603 „ECE”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.090605 „СДC”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Атестація робочих місць" (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.170202 „Охорона праці”). ХНАГХ. (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни "Атестація робочих місць" (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.170202 „Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шутенко, Л.М. and Сєріков, Я.О. and Золотов, М.С. and Сєріков, С.Я. and Золотова , Н.М. (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ І СПОРУД УЛЬТРАЗВУКОВИМИ МЕТОДАМИ. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих закладів освіти. Видання друге доповнене. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Mar 2 05:29:38 2024 EET.