Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 303 Теоретической и строительной механики > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | З | К | Р | Ш
Количество объектов на этом уровне: 17.

А

Андрієвська, , Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, виконання розрахунково-графічних і самостійної роботи з дисципліни Опір матеріалів та будівельної механіки «ЗГИН У БАЛКАХ І РАМАХ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН «ОПІР МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА» І «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 – «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Засядько , М.А и Середа, Н.В. и Колодій, Л.І. и Кузнєцов, О.М и Смолянінов, М.Ю. и Чупринін, О.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії споруд» «Внутрішні зусилля при простому навантаженні» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 - «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Колодій, Л.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Будівельна механіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов , О.М. и Шпачук, В.П (2009) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнєцов , О.М. и Шпачук , В.П. (2009) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з курсу прикладної механіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рубаненко, О.І. и Шпачук, В.П. (2010) Теоретична механіка. Спецкурс: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шпачук , В.П. (2009) План видання навчально-методичної літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Шпачук , В.П. и Кузнєцов, О.М. (2009) Конспект лекцій з прикладної механіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П и Золотов, М.С. и Скляров, В.А. (2009) Технічна механіка: Частина 1. Основи кінетостатики повітряних ліній електропередач. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П и Скляров , В.О. (2009) МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни Технічна механіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2009) Опір матеріалів. Ч. 1. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при базових навантаженнях (Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та основи будівельної механіки», «Основи теорії споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2009) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи з курсу “Технічна механіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2009) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи з курсу “Технічна механіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2010) Методичні вказівки і завдання до курсового проекту з дисципліни Технічна механіка «МЕХАНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ВУЛИЧНИХ СВІТИЛЬНИКІВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Скляров, В.О. (2010) МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання РГР і контрольних завдань з дисципліни Технічна механіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шутенко , Л.М. и Золотов , М.С. и Скляров, В.О и Золотова, Н.М (2009) Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:27:54 2019 EET.