Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Г | К | М | П | Р | С | Х
Количество объектов на этом уровне: 22.

І

Ільченко , Б.С. (2009) Монографія «Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальнихагрегатів». НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Г

Гранкіна, В.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ВЕНТИЛЯЦІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

КАПЦОВ, И.И. и Пахомов, Ю.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Ромашко, О.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 1. Газопроводи і газосховища. Фізико-хімічні властивості природних газів. Підготовка газу до дального транспортування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

МАСЛОВСКИЙ, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Металознавство і зварювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

МАСЛОВСКИЙ, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база систем ТГПіВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

МАСЛОВСКИЙ, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Масловський , В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метали і зварювання в будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Масловський, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міланко, В.А. (2009) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри "Експлуатації газових і теплових систем" на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

П

Пранцуз, О.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція» «Аеродинамічний розрахунок систем вентиляціі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пранцуз, О.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція» «Властивості вологого повітря і зображення процесів обробки повітря на i-d-діаграмі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтов, О.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни „Термодинаміка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Спецпитання гідравліки систем ТГПіВ» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни „Тепломассообмін”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи, контрольної роботи та самостійної роботи з дисципліни „Технічна механіка рідини і газу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Миланко, В.А. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Газопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Міланко, В.А. (2009) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спецпитання гідравліки систем ТГПіВ» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Міланко, В.А. (2009) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Спецпитання гідравліки систем ТГПіВ» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седак , В.С. и Слатова , О.М. и Нубарян, А.С. (2009) Учбовий посібник «Регулювання тиску газу в сучасних системах газопостачання» для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності Теплогазопостачання і вентиляція - для вивчення дисциплін «Спецкурс з газопостачання», «Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хренов, О.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з потокорозділу в системах ТГПіВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:20:13 2019 EET.