Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | З | К | М | П | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 31.

Б

Білогуров, В.П. и Білогурова, Г.В. (2009) ГІС в задачах моніторингу: Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання магістрів за спеціальністю 7.070908 – «Геоінформаційні системи та технології» напряму підготовки 0709 – “Геодезія, картографія та землевпорядкування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глушенкова , І.С. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 3 «Геодезичні мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4 «Інженерна геодезія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до навчальної геодезичної практики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Запара, Л.Г. (2009) „Картографія з основами топографії”. Конспект лекцій (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, екологія навколишнього середовища та збалансованого природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запара, Л.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Картографія з основами топографії” (для бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, екологія навколишнього середовища та збалансованого природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кучеренко, Є.І. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС ПРОЕКТАМИ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Метешкін, К.О. (2009) Метешкін, К.О. Математична обробка геодезичних вимірів. Модуль 1. Застосування основ теорії погрішностей в обробці геодезичних даних [текст]. Експериментальна версія технології навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2009) ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ «ВЫСШАЯ ШКОЛА УКРАИНЫ». Отчет по проекту. ХНАМГ. (Не опубликован)

П

Патракеєв , І. М. (2009) План видання кафедри Геоінформаційних систем і геодезії на 2010 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , І. М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , І. М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності 6. 092100 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , І. М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «КАРТОГРАФІЯ» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , І. М. и Толстохатько, В.А. и Жуков, В.Є. (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Отчет по проекту. ХНАМГ. (Не опубликован)

Т

Толстохатько, В.А. (2009) Навчальний посібник з дисципліні «Бази даних» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності „Геоінформаційні системи і технології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаульський, Д.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 « Архітектура », спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2009) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для студентів 5 курсу денної спеціальностей 7.070908 та 8.070908 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ГІС-аналіз» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи ГІС» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технології ГІС» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2010) Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи і геодезія (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2009) Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0921 «Будівництво» спеціальності 7.092108, 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2009) Конспект лекцій з дисципліні «Фотограмметрія та дистанційне зондування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 6.070900 - „Геоінформаційні системи і технології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2009) Конспект лекцій з дисципліні «Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 7.070908 – «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи і геодезія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092108, 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумаков, Ф.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування" спеціальності 7.070908 – «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:31:07 2019 EET.