Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | З | К | Л | О | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 17.

Ж

Жван, В.Д. (2009) Навчальний посібник «Зведеня будівель і споруд» (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», ступінь підготовки – бакалавр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван , В.Д. и Помазан, М.Д. (2010) Методичні вказівки щодо виконання практичних занять, самостійної ро-боти та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Зведення будівель і спо-руд» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотова , Н.М. и Шаповал, С.В. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Качура, А.О. (2009) Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт: Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу технологія будівельного виробництва за темою "Проектування сумісного виконання кам’яних і монтажних робіт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. и Качура, А.О. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня cпеціаліст галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Баранова, А.А. (2009) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з дисципліни «Матеріалознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060102 Архітектура спеціальність Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Баранова, А.А. (2009) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт, практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня cпеціаліст галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 0921 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні способи зведення монолітних будівель та інженерних споруд» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. и Золотова , Н.М. (2009) Конспект лекцій з дисциліни «Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. и Помазан, М.Д. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста” (для студентів 5 курсу денної і 6 заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр»та «Спеціаліст» напряму підготовки 0921 – « Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лапшин, А.С. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Будівельне матеріалознавство» для підготовки бакалаврів другого курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 - «Гідротехніка» («Водні ресурси»), спеціальність ОВ,ВВ)./ Укл. Лапшин О.С. - Харків: ХНАМГ, 2010 р. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Осташевська, Г.Г. (2009) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з вивчення дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр», напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» спеціальностей МБГ, ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. и Юшко, В.А. (2009) Тексти лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо кваліфікаційного. рівня - бакалавр, напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності МО. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юшко, В.А. (2009) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- "БУДІВНИЦТВО" спеціальності ТГВ)/Укл.: Юшко В.А - Харків: ХНАМГ, 2010 р. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юшко, В.А. (2009) Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності МБГ, ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 17:38:21 2019 EET.