Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 106а Архитектуры зданий и сооружений > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Г | Д | К | М | Р | У | Х | Ц
Количество объектов на этом уровне: 42.

Є

Єрошкіна, О. О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Історія мистецтв, архітектури й містобудування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Амельченко , Р.В. и Позднякова , Н.П. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Амельченко , Р.В. и Позднякова, Н.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Амельченко, Р.В. и Познякова, Н.П. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГУБІНА, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Містобудування (спецкурс)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГУРА, Д.Н. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри _Архітектурного і ландшафтного проектування___________________ на 2010 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Древаль, І.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», Модуль 3.1. Ландшафтна архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2009) Монографія «Залізничні вокзальні комплекси в структурі міста». НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Дубинський, В.П. и Крижановська, Н.Я. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дубинський, В.П. и Мухортов, М.Л. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Теорія й критика сучасної архітектури» «Світова архітектура кінця ХІХ-початку ХХІ століть:Теорія та критика.». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. и Усачова, О.Ю. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калініна, О.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калініна, О.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Композиція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. (2009) Конспект лекцій з курсу «Реставрація архітектурних об’єктів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. (2009) Монографія «Методологічні основи реконструкції архітектурного середовища історичних міст». НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Кодін, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Реставрація архітектурних об’єктів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. и Конопльова, О.В. и Криворучко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Архітектурне та містобудівне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2009) Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Історія містобудування, архітектури та мистецтва Європи та Америки ХІХ-сер.ХХ ст..». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2009) Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г.Харькова ». НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

М

Манохін, В.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Організація внутрішнього простору рекреаційних закладів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Манохін, В.П. и Мирончик, П.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Манохін, В.П. и Мирончик, П.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (цикл «Живопис») (для студентів денної форми навчання 1,2,3 курсів напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Манохін, В.П. и Мирончик, П.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (цикл «Живопис») (для студентів денної форми навчання 1,2,3 курсів напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Манохін, В.П. и Мирончик, П.В. и Ерошкіна, О. О. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики й самостійного вивчення матеріалу з дисципліни “ Рисунок, живопис, скульптура ”(IV семестр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міроненко, В.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Дизайн міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Россоха, О.І. (2009) Конспект лекцій з курсу „Психологія сприйняття міського середовища”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Россоха, О.І. (2009) Конспект лекцій з курсу: „Композиція”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Россоха, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини „Композиція”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Россоха, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини „Психологія сприйняття міського середовища”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

У

Усачова, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Нарисна геометрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Усачова, О.Ю. и Дудка, О.М. (2010) Методичні вказівки з організації практичних занять, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічних завдань з дисциплін «Нарисна геометрія» та «Архітектурне проектування», що входять до навчального міждисциплінарного комплексу по вивченню основ архітектурного проектування (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямку 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хесін, В. О. и Бабкіна, Д. В. и Амельченко, Р. В. (2010) Навчальний посібник до самостійної роботи «Генеральні плани житлових та громадських будівель і споруд» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О и Амельченко, Р.В. и Бабкіна, Д.В. (2010) Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. (2010) Курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. (2010) Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. (2010) Навчальний посібник «Містобудування. Теоретичні основи, практика проектування та управління» з дисциплін «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» та "Містобудування.Спецкурс". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. (2010) Хрестоматія до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. и Амельченко, Р.В. и Бабкіна, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. и Амельченко, Р.В. и Бабкіна, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хесін, В.О. и Бабкіна, Д.В. и Аиельченко, Р.В. (2010) Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ц

Цигичко, С.П. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:28:39 2019 EET.