Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2010"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | Ж | К | Л | М | П | Р | С
Количество объектов на этом уровне: 19.

А

Апатенко, Т.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової, практичних і самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної і залікової роботи з дисципліни «Технічний рисунок та графічні засоби в будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2009) Навчальний посібник «ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, С.М. (2009) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Проектування транспортних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жидкова, Т.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція житлових територій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Міська кліматологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Котеньова, З.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. и Чепурна, С.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерний благоустрій територій і транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляпенко, В.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Планування міст і транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляпенко, В.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування і благоустрою». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мизяк , Н.И. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Громадське будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мізяк, М.І. (2009) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пагі, Б.Ю. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання і практичних занять з дисципліни «Архітектура будівель і споруд»(спецкурс). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Романенко, І.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Романенко, І.І. и Котеньова, З.І. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Будівлі і споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Чепурна, С.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Чепурна, С.М. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних робіт, виконання контрольних (РГР) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво») ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:25:48 2019 EET.