Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Ж | К | Л | М | О | П | Р | С | Ф | Ц | Ш
Количество объектов на этом уровне: 162.

А

АЧКАСОВ, А.Є. и Пушкар, Т.А. и Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки до підготовки і проведення державного екзамену з економічної теорії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спец. 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. и Мочаліна, З.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. и Мочаліна, З.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна, Ю.В. и Мочаліна, З.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , І.А. (2008) Управління потенціалом підприємства: для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є и Базецька, Г.І. и Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. и Крикун, І.В. (2008) Потенціал підприємства: формування і оцінювання. Навчальний посібник для студентів 5 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є. и Склярук , Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, А.І. (2008) Методичні вказівки щодо підготовки до бакалаврського екзамену за фахом. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пашков, В.І. и Ачкасов, І.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Базецька , Г.І. и Суботовська , Л.Г. и Ткаченко, Ю.В. (2009) „Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері” (навчально-методичний посібник). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г..І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко , Л.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Облікова політика підприємства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (0507). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій з самостійного вивчення дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Програма та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Введення у спеціальність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та організація виробництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. и Жемеренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бушуєв , С.Д. и Ачкасов, І.А. и Пушкар , Т.А. (2008) СУЧАСНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. МОНОГРАФІЯ:. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

В

Васильєва , І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА” для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Тексти лекцій з курсу “Організація праці менеджера” для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Н.С. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Н.С. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» та 6.050200 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Управління персоналом”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гавриличенко, Е.В. (2008) Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриличенко, Е.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2008) Конспект лекцій та методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Деньги и кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Васильєв, О.В. (2008) Конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий ринок". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Васильєв, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення на підприємствах ЖКГ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Ціноутворення: конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жемеренко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економіка будівництва”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни:«Стратегічне управління підприємством». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Тексти лекцій з курсу “Стратегічне управління підприємством”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Стратегія підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Управління потенціалом підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Економічна історія та економічна думка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Корінько, І.В. и Зеленський, Б.К. и Пан, М.П. и Шевченко, Е.Ю. (2009) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Водопостачання і водовідведення» та «Менеджмент організацій» для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 (0921) – «Будівництво» і 6.030601 (0502) – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік цінних паперів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, Н.Е. (2008) Методичні вказівки з самостійної роботи і завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік та аудит”, „Економіка та підприємництво”, 6.050.200 „Менеджмент організації”). Укл. Лелюк Н.Є. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Пасічний, В.О. (2008) Страхування: Методичні вказівки для практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Світлична, Т.І. (2008) Бізнес-планування: Методичні вказівки для практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Світлична, Т.І. (2008) Економічні ризики: Методичні вказівки для практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Світлична, Т.І. (2008) Прогнозування: Методичні вказівки для практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Світлична, Т.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Світлична, Т.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічні ризики». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Світлична, Т.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Прогнозування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лушкін , В.А. и Жемеренко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Бізнес-планування в умовах ринку”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мількін , І.В. и Охріменко, В.М. и Шокурова, Н.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Економічна діагностика" (для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Островський, І.А. и Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. и Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. и Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Леонт'єва, Ю.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Планування діяльності підприємства" (для студентів 4 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Фісун, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

ПЛАКІДА, В.Т. и БОГДАН, Н.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни „ІНВЕСТУВАННЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ПЛАКІДА, В.Т. и БОГДАН, Н.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни „ ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пасічний, В.О. и Леонт’єва, Ю.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Страхування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пасічний, Володимир Олександрович и Одаренко, Тетяна Євгеніївна (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості" (для студентів ФПОтаЗН 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (БЖД, ЦО, ОП) для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямками: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» (БЖД та ЦО) для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка», за напрямком – 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка», за напрямком 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальність – 7.050201 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. и Бодня, З.К. и Крикун, І.В. и Захаров, В.Ф. (2008) Основи охорони праці: Методичні вказівки для самостійної роботи та проведення практичних занять студентів 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. и Крикун, І.В. и Узун, В.І. (2008) Безпека життєдіяльності: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 і 2 курсів заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольного завдання і проведення практичних занять з курсу “Фінансовий облік 1”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Фінансовий облік 2». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальних дисциплін “Фінансовий облік 1”, “Фінансовий облік 2”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Гавриличенко, Є.В. (2008) Конспект лекцій з курсу “Система національних рахунків”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Гавриличенко, Е.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи з курсу “Система національних рахунків”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік кредитно – розрахункових операцій в банках». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плакіда, В.Т. и БОГДАН, Н.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни „ІНВЕСТУВАННЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плакіда, В.Т. и БОГДАН, Н.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни „ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плакіда, В.Т. и БОГДАН, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плакіда, В.Т. и БОГДАН, Н.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни „ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плакіда, В.Т. и Богдан, Н. М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни „ ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспелов , О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1 курсу заочної форми навчання, для студентів 1 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспелов, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва)» для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспелов, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій в галузі (міське господарство)» для студентів 2 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспелов, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій і організація технологічного процесу на підприємствах ЖКГ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. и Воронков, О. О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економетрія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. и Воронков, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Дослідження операцій". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О.В. и .Воронков, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчельної дисципліни "Економіко-математичне модельвання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар , Т.А. (2008) Основи зовнішньоекономічної діяльності: для виконання контрольної роботи та проведення практичних занять студентів 5 курсу заочної форми навчання,напряму підготовки 0502 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар , Т.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2008) Міжнародна економіка: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та проведення практичних занять студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) Міжнародна економіка: методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 - “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 3курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0502 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри 801. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання, освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН, спеціальностей 7.050107– Економіка підприємства та 7.050106 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2009) Потенціал підприємства:формування і оцінювання: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.05100, 7.05107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Родченко, В.Б. и Родченко, С.С. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисицпліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Родченко, В.Б. и Родченко, С.С. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни “Облік кредитно – розрахункових операцій в банках” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 7.050106 – “Облік і аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Родченко, В.Б. и Родченко, С.С. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни “Банківська справа” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 – “Облік і аудит” та 6.050100 – “Економіка підприємства” кваліфікаційного рівня підготовки – бакалавр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Родченко, В.Б. и Родченко, С.С. (2009) Облік кредитно – розрахункових операцій в банках: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сиренко, Н.М. (2008) Розміщення продуктивний сил і регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2008) Економіка підприємства: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 5.030509 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2008) Економіка підприємства: Методичні вказівки для виконання розрахунково - графічна робота для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 5.030504 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Соловйова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Соловйова, О.Є. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Управління персоналом». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Соловйова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Соловйова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Э. и Соловйов, О.В. (2009) Управління персоналом: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Федорова, В.Г. (2009) Потенціал підприємства:формування і оцінювання: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.05100, 7.05107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федорова, В.Г. (2009) Потенціал підприємства:формування і оцінювання: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.05100, 7.05107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун , К.А. и Жовтяк , Г.А. (2008) ЛОГІСТИКА: конспект лекцій і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун , К.А. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ц

Циганок, В.Н. (2009) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Циганок, В.Н. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Методичні вказівки по проведенню практичних занять з курсу “Стратегічне управління підприємством”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шокурова , Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Feb 22 20:19:52 2019 EET.