Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 601 Менеджмента и публичного администрирования > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | К | Л | Н | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 79.

А

Андрєєва, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Маркетинг”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бардаков , В.А. (2008) "Менеджмент організацій та персоналу" Методичні рекомендації для проведення практичних занять та завдання до самостійної роботи магістрів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Оцінка економічної ефективності. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка виробництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Основи менеджменту і маркетингу- М1”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу – М1». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Великих, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес планування в умовах ринку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Грецька, Г.М. (2008) Організація виробництва: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації контрольних завдань з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кайлюк, Є.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Плотницька, С.І. и Колонтаєвський, О.П. (2008) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент МГ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система життєзабезпечення міста 2». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качев, О.С. и Великих, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевский , Г.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2008) “СТАТИСТИКА” ПІДРУЧНИК (для студентів заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2008) Статистика: Конспект лекций. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2009) Організація будівництва. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Бізнес-планування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва і маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Токмань, А. І. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, А.В. и Лелюк, В.А. и Пан, Н.П. (2008) Анализ и совершенствование бизнес-систем / Под ред. Лелюка В.А.: учебное пособие. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. и Грецька, Г.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. и Козирєва, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук янченкова, В.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’янченкова, В.Є. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601)– «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’янченкова, В.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

НОВІКОВА, М.М. (2008) Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Парасюк, Е.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг послуг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Парасюк, Е.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Парасюк, О.О. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Парасюк, О.О. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Парасюк, О.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Парасюк, О.О. и Грецька, Г.М. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри МММГ на 2009р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2008) «Основи менеджменту і маркетингу». Опорний конспект лекцій до вивчення базових тим дисципліни. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Економіка будівництва» та виконання розрахунково-графічної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Репенко, І.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Самойленко, І.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Характеристика паливно-енергетичного комплексу України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2008) Характеристика паливно-енергетичного комплексу України: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2008) Менеджмент в енергетиці: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2008) Менеджмент в енергетиці: навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в енергетиці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповаленко, Д.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Корпоративне управління». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:28:07 2019 EET.