Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 703 Истории и культурологии > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | Л | Р | С | Ф | Я
Количество объектов на этом уровне: 66.

Б

Бурмака, В.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з «Культурології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з «Культурології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з «Культурології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. и Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жванко, Л.М. (2009) Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали. (1914 – 1918 рр.). Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2008) Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2009) Краєзнавство: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «КРАЄЗНАВСТВО». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Рассоха, І.М. и Рябченко, О.Л. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) Краєзнавство: Методичні вказівки до самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2008) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2009) Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: Методичні вказівки до практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) Історія України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) Історія України: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2009) Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» для студентів денної і заочної форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Історії та культурології". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, М.С. (2009) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 7.050201 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етичний кодекс» для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.020.107 - «Туризм», 6.140.101 – «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етичний кодекс» для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030.601 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рассоха, І.М. (2008) «Культурологія, етика, естетика» методичні вказівки до практичної та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2008) Апология софистов. Релятивизм как онтологическая система. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2008) Финикийская философия и Библия. Открытие финикийцами Америки. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рассоха, І.М. и Лисенко, М.С. (2008) Плани практичних занять з дисципліни «Культурологія, етика, естетика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. и Лисенко, М.С. (2008) Програма і робоча програма з дисципліни «Культурологія, етика, естетика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. и Рябченко, О.Л. и Фесенко, Г.Г. (2008) Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ділове спілкування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ділове спілкування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. и Фесенко, Г.Г. (2008) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. и Фесенко, Г.Г. (2008) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. и Фесенко, Г.Г. и Жванко, Л.М. (2008) культурологія: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. и Фесенко, Г.Г. и Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) культурологія: Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Стрілець, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стрілець, Ю.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050702 «Електротехніка та електромеханіка» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стрілець, Ю.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050702 «Електротехніка та електромеханіка» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стрілець, Ю.І. и Яцюк, М.В. (2009) Плани практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Г.Г. (2008) Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2008) Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2008) Курс лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни “Етика та естетика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. и Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:28:35 2019 EET.