Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Д | Ж | З | К | Н | О | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 62.

А

Абракітов, В.Е. (2008) КОНСПЕКТ Лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (ОП, ОР, ТС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» (ЕТ,СТ,СА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в міському господарстві” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 “Електромеханіка”, спеціальностей 8.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Данова , К.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціалізації 7.092202, 8.092202 «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.100400 (6.070101) «Організація перевезень», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» / для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 1004 (6.070101)– «Транспортні технології» спеціальності «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни "Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів" для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 7.092202, 8.092202 – «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Пожежна профілактика в будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці на транспорті". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2009) План видання навчально-методичної літератури кафедри "Безпека життєдіяльності". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна безпека”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-ІІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-ІІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-І”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жигло, Ю.I. и Абракiтов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проектів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Методичні вказівки до виконання глави „Охорона праці” у дипломних проектах. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Гігієна праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці і БЖД”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Охорона праці і БЖД” та „Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці і БЖД» та «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

ЗАИЧЕНКО, В.И. и МИКУЛИНА, И.А. (2008) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЗАИЧЕНКО, В.И. и Никитченко, О.Ю. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Основи охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коржик , Б. М. и Абракітов , В. Е. и Жигло , Ю. І. и Гарьковець , А. М. и Губенко , В.Д. и Дмитрієв, С.Л. и Заїченко , В.І. и Сєріков , Я.О. и Чеботарьова , О.В. (2008) ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нікітченко, О.Ю. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нікітченко, О.Ю. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Основи охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Обухов, С.О. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ по дисципліні "Безпека життєдіяльності" (ОП, БЖД, ЦО). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Обухов, С.О. (2008) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона (Цивільний захист)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Обухов, С.О. и Півненко, Ю.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека у надзвичайних ситуаціях" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціалізації 6.092100 «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Серіков , Я.О. и Коженевські, Л. (2009) БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - СЕКЮРИТОЛОГІЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. и Фролов, А.В. и Кинжалова, Н.А. (2009) БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Украины. Издание второе, дополненное. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений (решение № 14/18.2 - 272 от 19.02.2004 г.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

ЧЕБОТАРЕВА, А.В. и МИКУЛИНА, И.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Охорона праці". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій”, спеціалізації “Менеджмент організацій міського господарства”, “Менеджмент будівельних організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 “Будівництво” , спеціальності 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво”, спеціалізації 6.092100 “Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, В.І. и Нестеренко, С.В. и Дмитрієв, С.Л. и Коржик, Б.М. (2008) ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:25:46 2019 EET.