Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 303 Теоретической и строительной механики > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: | А | Г | З | К | П | Р | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 33.

Середа, Н.В. и Чупринін, О.О и Смолянінов , М.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Згин балок та рам». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Андрієвська, Л.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів та будівельна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Геометричні характеристики плоских перерізів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гарбуз , А.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Засядько , М.А. и Чупринін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань зі спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично невизначної рами методом переміщень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка. Спецкурс». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт зі спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично невизначної ферми методом сил». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, М.С. и Гарбуз , А.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, М.С. и Скляров, В.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Колодій , Л.І. и Засядько, М.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, підговки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів „Розтяг-стиск”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колодій, Л.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнєцов , О.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пушня, В.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушня, В.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рубаненко, О.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка. Спецкурс». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рубаненко, О.І. и Скляров, В.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Середа , Н.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скляров , В.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чупринін, О.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупринін, О.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс). Основи теорії пружності та пластичності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупринін, О.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шпачук, В.П. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ТіСМ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Пушня, В.О., и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2008) ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. ДИНАМІКА. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Кузнєцов, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисципліни «Прикладна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, А.И. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи із спецкурсу теоретичної механіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи із спецкурсу теоретичної механіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Скляров, В.А. (2008) Методичні вказівки до курсового проекту “Механічний розрахунок повітряних ліній електропередач” з курсу Технічна механіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шутенко, Л.М. и Пустовойтов, В.П. и Засядько, М.А. (2009) Опір матеріалів: Методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів 1 – 3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», 0926 (6.060103) – Водопостачання та водовідведення («Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шутенко, Л.М. и Сєріков, Я.О. и Золотов, М.С. и Сєріков, С.Я. и Таланін, Д.С. (2009) Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:18:27 2019 EET.