Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | Г | К | Л | М | Н | П | Р | С | Х
Количество объектов на этом уровне: 64.

Є

Євсєєва , Т.О., и Ластовец , Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРОХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва , Т.О. и Ластовец, Н.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва, Т.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва, Т.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПАЛЕННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва, Т.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

І

Ільченко , Б.С. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теплогенеруючі установки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко, Б.С. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гідравлічні і аєродинамічні машини». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І МОНТАЖУ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ ТГПИВ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2009) План видання науково-методичної літератури кафедри 205-"Експлуатації газових і теплових систем". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. и Гранкина, В.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І МОНТАЖУ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВЕНТИЛЯЦІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капцов , Іван Іванович и Ромашко , Олександр Васильович и Гапонова , Людмила Вікторівна и Гранкіна , Вікторія Вікторівна (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів по дисципліні «Організація наукових досліджень» (Основи планування експерименту. Методи експериментальних досліджень) (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 8. 092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Ромашко, О.В. и Гапонова, Л.В. и Гранкіна, В.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, Іван Іванович и Ромашко, Олександр Васильович и Гапонова , Людмила Вікторівна и Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2009) Методичні вказівки до науково-дослідницької практики по дисципліні «Організація наукових досліджень» (Статистичні методи. Аналіз та оформлення наукових досліджень) (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лобко, О.М. (2008) Методичні вказівки до курсового пректу з дисципліни «Теплопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобко, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобко, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

МАСЛОВСКИЙ, В.В. (2009) Формирование свойств надежности элементов транспортных трубопроводных систем и экологической безопасности при их производстве. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Масловський, В.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Технологія ремонту систем газотеплопостачання і повітряобміну» з дисциплін «Спецкурс за напрямом профілізації», «Спецкурс за напрямом спеціалізації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Масловський, В.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Промислова база систем газотеплопостачання» з дисципліни «Виробнича база систем ТГПіВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нубарян, С.М. (2009) Автоматизація систем теплогазопостачання и вентиляції. Методичні вказівки до виконання курсового проекту (для студентів 5 курсу всіх форм навчання) спец. 8.092108-«Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2008) Програма і робоча програма «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2009) Средства коммерческого учета энергоносителей: Курс лекций для студентов 5-6 курсов всех форм обучения специальности 7.092108, 8.092108 «Теплогазоснабжение и вентиляция». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пранцуз, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аеродинаміка вентиляції». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтов , О.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологія ізоляційних захисних покрить». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтов, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сантехнічне обладнання будинків». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтов, Олег Володимирович (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ»(для студентів 3 і 4 курсу всіх форм навчання за напрямами підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво» спеціальності 6.092 100 – Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Ромашко , Олександр Васильович и Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ СИСТЕМ ТГПІВ І ЇХ ЛІКВІДАЦІЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко , О.В. и Березняк, И.Е. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ І ГАЗУ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко , О.В. и Хренов, О.М. и Миланко, В.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГАЗОПОСТАЧАННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко , Олександр Васильович (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СПЕЦПИТАННЯ ГІДРАВЛІКИ СИСТЕМ ТГПІВ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко , Олександр Васильович (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГАЗОПОСТАЧАННЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко , Олександр Васильович (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕПЛОМАСООБМІН ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко , Олександр Васильович (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Термодинаміка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2008) Курс лекцій з дисципліни «ТЕРМОДИНАМІКА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи енергосбереження». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплофікації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Гапонова, Л.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ СИСТЕМ ТГПІВ І ЇХ ЛІКВІДАЦІЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Миланко, В.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ГАЗОПОСТАЧАННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Слатова, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Екологія” (за професійним спрямуванням). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Міські інженерні мережі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологія» (за професійним спрямуванням). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Міські інженерні мережі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (за професійним спрямуванням). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Міські інженерні мережі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Спецкурс з газопостачання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Спецкурс з газопостачання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Спецкурс з газопостачання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хренов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хренов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:19:40 2019 EET.