Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 202 Водоснабжения и водоотвода > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | Г | Д | К | Н | С | Т | Ч | Я
Количество объектов на этом уровне: 87.

Є

Єріна, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Санітарне очищення міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни „Технологія очистки природних і стічних вод”. Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Оцінка впливу об’єктів на навколишнє середовище". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Санітарне очищення міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. и Гуцал, І.О. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2. "Технологія очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. и Крамаренко, Л.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Технологія очистки природних та стічних вод”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Горовенко , О.О. (2008) Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Міські інженерні мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Горовенко, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи технології очистки води.”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Тест-завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни з курсу “Теоретичні основи технології очистки води”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Айрапетян, Т.С. и Ярошенко, Ю.В. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення і практичних занять з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Гуцал, І.О. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Гуцал, І.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Труби та арматура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Нікулін, С.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Яковенко, М.М. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Металознавство і зварювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гуцал, І.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2. Технологія очистки стічних вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки стічних вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки стічних вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. и Благодарна, Г.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дегтерева, Л.І. (2008) Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. (2008) Методичнi вказiвки до виконаня розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання РГР та самостійної роботи студентів з дисципліни «Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Ковальова, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристське природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Солодовник, М.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2009) Разработка научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Душкин, С.С. и Солодовник, М.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності водопровідно-каналізаційних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Коваленко, О.М. и Солодовник, М.В. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Козловська, С.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія мереж водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проектування з дисципліни «Теорія мереж водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Теплогазопостачання та вентиляція". Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Машинознавство з основами метрології та стандартизації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Термодинаміка і теплопередача з основами фізичної хімії». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Машинознавство з основами метрології та стандартизації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Яковенко, М.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Санітарно-технічне обладнання будинків". Розділ І. Розрахунок системи внутрішнього водопроводу. Розділ ІІ. Розрахунок системи внутрішньої побутової каналізації та внутрішнього водостоку. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2008) Курс лекцій з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нікулін, С.Ю. и Бєляєва, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Труби та арматура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сорокіна, К.Б. (2008) Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія очистки води від розчинених домішок”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія очистки води від розчинених домішок”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ВВ та ОВ на 2009 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткачов, В.О. и Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Масопередача». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткачов, В.О. и Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та проведення лабораторних робіт з дисципліни «Масопередача». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткачов, В.О. и Чуб, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Масопередача». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чуб, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Масопередача». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні комп'ютерні технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яковенко, М.М. и Шевченко, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, розрахунково-графічного завдання та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Шевченко, Т.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Бєляєва, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Металознавство і зварювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Насосні і повітродувні станції". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технічна механіка рідини і газу". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технічна механіка рідини і газу". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2008) Програма та робоча програма з дисципліни "Технічна механіка рідини і газу". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Насосні і повітродувні станції». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sat Mar 23 23:06:27 2019 EET.