A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 110 Land Administration and GIS > Plan 2009"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | В | Г | З | К | Л | М | П | Ш
Number of items at this level: 58.

Є

Євдокімов, А.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів п’ятого курсу денної і заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів (з дидактичним забезпеченням) з курсу «Геоінформаційні системи» для студентів другого курсу денної і п’ятого курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент» спеціальності „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бази даних » для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2009) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи в управлінні інженерними мережами” (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.070900 „Геоінформаційні системи і технології” напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2009) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Геоінформаційні технології” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 "Міське будівництво та господарство" напряму підготовки 0921 "Будівництво"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Белогуров , Віктор Петрович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга». [Teaching Resource] (Unpublished)

Белогуров , Віктор Петрович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга». [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Войславский, Л.К. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектування з картографії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Войславский, Л.К. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Войславський , Людвіг Карлович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з картографії „Розрахунок і побудова математичної основи топографічної карти масштабу 1:10 000”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 3 «Геодезичні мережі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з дисципліни «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМИРІВ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4 «Інженерна геодезія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки та завдання до лабораторних, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 2 «Топографічні знімання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 3 «Геодезичні мережі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» для студентів 1 і 2 курсу денної та 1, 2 і 3 курсів заочної форм навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМИРІВ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. and Коба, Г.І. and Запара, Л.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4 «Інженерна геодезія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова, І.С. (2009) Завдання та вказівки до лабораторних та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геодезії» модуль 1 «Геодезичні вимірювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова, І.С. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики і курсового проектування за темою « Нівелювання ІІІ, ІV класів » з дисципліни « Геодезія » для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 « Геодезія, картографія та землеустрій ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова, І.С. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Точні кутові вимірювання» з дисципліни «Геодезія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова, І.С. and Кучеренко, Є.І. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи та завдань до самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії систем та системний аналіз » для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 « Геодезія, картографія та землеустрій ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова, І.С. and Кучеренко, Є.І. (2008) Методичні вказівки щодо проходження виробничої переддипломної практики та виконання випускових магістерських робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Запара, Любов Георгіївна (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу геодезії, картографії та картографії з основами топографії. Вивчення топографічного плану, карти. Картометричні роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. and Шаульський, Д.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії частина 1 Розв’язання інженерних задач на топографічному плані. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кучеренко, Євген Іванович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних занять та самостійних робіт по курсу «Планування та управління ГІС проектами». [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лоцман, Павел Ігорович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Вища геодезія» (для студентів 3 курсу денної навчання н спеціальності 6.080101 - «ГІС і технології» апрямку 0709 «Геодезія, картографування та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Алгоритми цифрової обробки зображень і даних дистанційного зондування. Частина 1. Дистанційне зондування. Конспект лекцій з дисципліни „Фотограмметрія та дистанційне зондування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Алгоритми цифрової обробки зображень і даних дистанційного зондування. Частина 2. Цифрова обробка зображень. Конспект лекцій з дисципліни „Цифрова обробка зображень”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри _ГІС і геодезії на 2009 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ” (для студентів 3,4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 6.070900 - „Геоінформаційні системи і технології”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи і геодезія ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент” спеціальності - „Менеджмент організацій місцевого самоврядування”, та „Менеджмент організацій будівництва”). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

МАЙБОРОДА, Надія Юріївна and Лоцман, Павел Ігорович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання лабораторних робіт по курсу «Вища геодезія»для студентів 3 курсу денної навчання бакалаврів напрямку 0709(6.080101) «Геодезія, картографування та землеустрій» спеціальності 6.070900 - «ГІС і технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Патракеев , И.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу „Транспортно-навігаційні ГІС”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , І. М. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Проектування баз геоданих” (для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 6.070900 „Геоінформаційні системи і технології” напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ГІС в управлінні територіями”. [Teaching Resource] (Submitted)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Транспортно-навігаційні ГІС”. [Teaching Resource] (Submitted)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Транспортно-навігаційні ГІС”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Бази даних” (для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 6.080101 – „Геоінформаційні системи і технології” галузі знань – 0801 – „Геодезія, картографія та землеустрій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Транспортно-навігаційні ГІС. [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв І.М., Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ГІС в управлінні територіями”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шипулін , Володимир Дмитрович (2008) ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГІС-ПРОЕКТАМИ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шипулін, В.Д. and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічних робіт «Технології обробки топографо – геодезичної інформації в ГІС „Карта”» з курсу "Технології ГІС". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шумаков, Ф.Т. (2008) Збірник лабораторних робіт по геоінформатики Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шумаков, Ф.Т. (2008) Збірник лабораторних робіт по обробці даних дистанційного зондування Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шумаков, Ф.Т. (2008) Супутникова геодезія ПРОГРАМА I РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шумаков, Ф.Т. (2008) Супутникова геодезія: конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Jul 15 11:56:20 2024 EEST.