Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | З | К | Л | М | О | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 44.

Б

Болотських, О.М. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва і будівельних матеріалів на 2009 р. ХНАГХ. (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2009) План видання навчально-методичної літературим. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.092103 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.Ь. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технічна експлуатація будівель» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.Д. (2008) Зведення будівель і споруд. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Зведення будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

ЗОЛОТОВА, Н,М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Качура, А.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Будівельні машини і транспорт», виконання практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні машини і транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія зведення спеціальних споруд". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. и Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Будівельна техніка», виконання лабораторних, практичних занять та контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Проектування складу і випробування будівельного розчину», «випробування силікатної цегли» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Композиційні будівельні матеріали: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Шаповал , С.В. и Лапшин, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування складу важкого бетону», «Проектування складу цементного газобетону» з курсу "Будівельне матеріалознавство". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 (6.060103) «Гідротехніка» (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котляр, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення будівель і споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.092101, магістр, напряму підготовки 8.092101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котляр, М.І. (2008) Технологія зведення будівель і споруд і технологія реконструкції: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лапшин, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Морковська, Н.Г. (2008) Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва. Конспект лекцiй. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обстеження, ремонт і реконструкція будівель міського господарства» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності – 7.092103; 8.092103 Міське будівництво і господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва» (для студентів 3 та 4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. и Золотова , Н.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять i самостійної роботи з дисципліни ″ Системи технологій ″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Осташевская, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Техноло-гія будівництва», виконання курсової роботи «Зведення підземної частини будівель». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Осташевська, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Осташевська, Г.Г. (2008) Технологія будівництва. Тексти лекцій з вивчення дисципліни «Технологія будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та контрольної роботи з курсу «Виробнича база будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. и Лапшин, О.С. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Мінеральні в’яжучі речовини» з курсу «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юшко , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юшко, В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні матеріали». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юшко, В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до будівельної справи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:24:42 2019 EET.