A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are for specialities > 071 Accounting and taxation"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | H | S | V | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 254.

B

Bezugliy, A. V. and Petchenko, O. M. (2019) Methodical guidelines for performance laboratory works on the subject "General Physics "and" Physics", part 1"Mechanics” (for 1 st-year of full-time and part-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

Bezugliy, A.V. and Petchenko, O.M. (2019) Methodical guidelines for performance laboratory works on the subject «General Physics and Physics», part 1 «Molecular Physics and Thermodynamics» (for 1-st year of full-time and part-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

Buhaieva, V.Yu. (2019) Methodological guidelines for Independent Work on the subject English (for Master degree students of all the university specialities). [Teaching Resource] (In Press)

G

Guk, L. M. (2019) Methodological Guidelines for Practical Work on the Subject «Foreign Language (basic level)» (for 2 and 3-year full-time students for all directions of studies). [Teaching Resource] (In Press)

H

Havrylova, O.V. and Ilienko, O.L. (2019) Methodological guidelines for practical work on the subject “Foreign language for Businee” (for all full-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

S

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Control and Individual Work on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Independent Work on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Practical Classes on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Sytnykova, Yu. V. (2020) Vector algebra: tutorial. [Teaching Resource]

V

Varava, I. M. (2019) Recommandations méthodiques pour l'organisation des travaux individuels de la discipline d’études «Langue étrangère (niveau de base)»(langue française) pour les étudiants de la 2 année des études à temps plein de toutes les spécialisations). [Teaching Resource] (In Press)

Varava, I. M. (2019) Recommandations méthodiques pour l'organisation des travaux pratiques de la discipline d’études «Langue étrangère(niveau de base)»(langue française) pour les étudiants de la 2 année des études à temps plein de toutes les spécialisations). [Teaching Resource] (In Press)

І

Ільєнко, О.Л. and Моштаг, Є.С. (2020) Професійна англійська мова для студентів економічних спеціальностей. Підручник. ФОП Іванченко І.С.. ISBN 978-617-7879-19-9

А

Аксьонова, К.Ю. and Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Електрика і магнетизм» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Андренко, О.А. (2020) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2020) Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів заочно-дистанційної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2023) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Андренко, О.А. (2018) Облік у банках: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2018) Тлумачний словник банківських та суміжних економічних термінів із дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Анісенко, О.В. and Гаврилова, О.В. and Максименко, Ю.С. and Михайлова, Т.В. (2021) ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (Укр., англ. мовою). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Б

Безкоровайний, Д.О. (2019) Армрестлінг. Техніка, тактика, методика навчання: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. and Четчикова, О.І. and Звягінцева, І.М, (2022) Теоретично-методичні засади фізичного виховання студентської молоді: навч. посібник : у 2 ч. – Ч. 1. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. and Четчикова, О.І. and Звягінцева, І.М. (2023) Теоретично-методичні засади фізичного виховання студентської молоді: навч. посіб. : у 2 ч. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Безкоровайний, Д.О. and Звягінцева, І.М. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Принципи, діагностика і програма здорового способу життя) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. and Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Форми та види контролю, система оцінювання студентів для груп фізичного виховання за обраним видом спорту та лікувально-фізичної культури) для викладачів та студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення колового тренування) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. (2023) Методичні рекомендації та завдання до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фітнес-аеробіка) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Борисенко, Н.В. (2020) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (правила змагань з черліденгу) для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. and Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. (2022) Групові жіночі заняття з фітнесу : навч. посібник. [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Атлетична гімнастика)(для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Бочкова, І.І. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Трудове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Бочкова, І.І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право» (для здобувачів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація публічних закупівель» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Митне право» (для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2018) Організація публічних закупівель: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-441-4

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. (2018) Законодавче забезпечення приватноправових відносин. Частина 1. Міжнародне приватне право: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки. [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Врублевська-Місюна, К.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування» (для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource]

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)(Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Бібік, Н.В. (2019) Соціальна відповідальність: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

В

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (In Press)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (In Press)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів освітнього рівня підготовки «бакалавр», денної та заочної форм навчання, спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2023) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2021) Податковий менеджмент та адміністрування: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 071 – Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2022) Податковий менеджмент та адміністрування: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2021) Управлінській облік: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Власова, О.Є. and Кравцова, С.В. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Власова, О.Є. and Кравцова, С.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі» (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Власова, О.Є. and Кравцова, С.В. (2022) Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі: конспект лекцій для здобувачів першого вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Врублевська-Місюна, К.М. (2021) Екологічне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource]

Врублевська-Місюна, К.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Екологічне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Г

Гавриличенко, Є.В. (2021) Внутрішній аудит: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання другого рівня (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гавриличенко, Є.В. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гайдученко, С.О. and Калашнікова, Х.І. (2017) Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 07 – Управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2023) Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання: конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємств» (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2021) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів господарювання» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2021) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2020) Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування, галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2020) Методичні рекомендації до написання й оформлення кваліфікаційної роботи магістра (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальність 071 ‒ Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування освітньо-професійна програма «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів господарювання» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять, організації самостійної та розрахункової роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування освітньо-професійна програма «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2019) Фінанси суб’єктів господарювання: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2021) Фінанси суб’єктів господарювання: термінологічний словник для студентів денної та заочної форми навчання першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2023) Фінансовий облік: навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і допов. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Гордієнко, Н.І. and Світлична, Т.І. (2023) Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності – 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. and Харламова, О.В. and Мізік, Ю.І. and Конопліна, О.О. (2017) Аудит: методика і організація: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-425-4

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Бадмінтон) для студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс) для студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Техніка пересувань у настільному тенісі) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Горошко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс як ігровий метод розвитку психофізичних здібностей студентів) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Психофізичний портрет гри в настільний теніс) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Гуріна, Г.І. (2019) Халькогени та їхні похідні: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Д

Димченко, О.В. and Гайденко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Димченко, О.В. and Рудаченко, О.О. and Смачило, В.В. and Мельник, Л.Г. and Рєпіна, І.М. and Коненко, В.В. and Бібік, Н.В. and Лісовська, Л.С. and Юринець, О.В. and Лютак, О.М. and Дріль, Н.В. and Тараруєв, Ю.О. and Вінниченко, О.В. (2024) Регіональне підприємництво: підручник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-605-0

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Фізика. Загальна фізика: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Молекулярна фізика» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з розділу «Механіка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з розділу «Молекулярна фізика і термодинаміка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Ж

Жигло, В.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

З

Запорожець, Г.В. and Гнатенко, М.К. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (In Press)

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей освітнього рівня «Магістр»). [Teaching Resource] (In Press)

Звягінцева, І.М. and Смоляков, Д.О. (2020) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методичні рекомендації з міні-футболу по техніці та тактиці для складання заліку студентів 1 та 2 курсів) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Бондар, Ю.С. and Хом’якова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. and Бондар, Ю.С. (2018) Тестові завдання з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. (2018) Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (високий рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (середній рівень) (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (базовий рівень) (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (високий рівень) (для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (середній рівень) (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей)(Англ. мовою). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. and Гаврилова, О.В. (2020) Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу бакалаврського рівня вищої освіти усіх спеціальностей) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

К

Карпенко, М.Ю. (2024) Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Частина 1 (ЗМ 1) : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент і 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. (2024) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Інформаційні технології розв’язання аналітичних і комунікаційних завдань та їх практична реалізація» з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент і 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять на тему «Форматування складних табличних документів та робота з оптимізатором MS Excel» із навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент і 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології та бази даних в обліку та аудиті» (для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. and Штельма, О.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Інформаційні технології та бази даних в обліку та аудиті» (для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. and Штельма, О.М. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій (Форматування складних табличних документів та робота з оптимізатором MS Excel)» (для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 071 – Облік і оподаткування, 051 – Економіка, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (для студентів 5 та 6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Облік і аудит», «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»). [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи із навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітньо-професійні програми «Облік і аудит», «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»). [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2018) Облік операцій в іноземній валюті у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978−966−695−451−3

Карпушенко, М.Ю. (2019) Оподаткування підприємств: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. and Кравцова, С.В. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Підприємницьке правознавство» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Міжнародне приватне право: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2023) Особливості регулювання правових питань на підприємстві: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисциплін ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) та ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО для студентів усіх форм навчання та спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей і напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання антикризової діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2019) Правове регулювання антикризової діяльності: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2019) Правове регулювання міжнародних економічних відносин конспект лекцій: для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Бровдій, А.М. and Врублевська-Місюна, К.М. and Бочкова, І.І. (2023) Теорія і практика правозастосування: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Коляда, Т.А. and Бровдій, А.М. (2018) Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право): навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. and Мілаш, В.С. and Домбровська, А.В. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей і напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Мілаш, В.С. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, Л.Б. (2019) Вища математика. Модуль 3: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-488-9

Коваленко, Л.Б. (2017) Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-428-5

Козирєва, Н. В. (2018) Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2019) Вища математика. У 3 ч. Ч. 1. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. освіт. рівня «бакалавр» за всіма спец. [Teaching Resource] (In Press)

Коляда, Т.А. (2018) Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. (2018) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Костюк, В.О. and Гайденко, С.М. (2017) Статистика підприємств міського господарства: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2022) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика (Основи статистики)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. and Славута, О.І. (2023) Статистика: підручник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Косяк, А.П. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Косяк, А.П. (2020) Тлумачний словник бухгалтерських та суміжних економічних термінів із навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Косяк, А.П. and Зубенко, А.В. (2020) Бухгалтерський облік II: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-497-1

Кравцова, С.В. (2019) Методичні рекомендації до проведення комплексного тренінгу на підприємстві та написання звіту (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Кравцова, С.В. (2019) Методичні рекомендації до проведення технологічної практики та написання звіту (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. (2018) «Техніко-тактична підготовка баскетболістів». Методичні рекомендації для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з баскетболу) (для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. and Горошко, Н.І. and Безкоровайний, Д.О. and Садовська, І.Ю. (2022) Спеціальна фізична підготовка баскетболістів: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Кравчук, Є.В. and Клюка, А.М. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Тактична підготовка студентів-баскетболістів)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Кравчук, Є.В. and Клюка, А.М. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (організація навчально-тренувального процесу з баскетболу у відділенні фізичного виховання)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Кузнецова, Г.А. and Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. (2018) Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Тактика гри у футзал)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Кулаков, Д.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила з футзала) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. and Клюка, А.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Техніка гри уфутзал)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Кунденко, Я.М. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Кір’янова, О.В. (2023) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітньо-професійні програми «Облік і аудит», «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі», «Фінансово-економічна безпека підприємств»). [Teaching Resource]

Кір’янова, О.В. (2020) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Ділова українська мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Тєлєжкіна, О.О. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Ділова українська мова» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітньо-професійні програми «Облік і аудит», «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі», «Фінансово-економічна безпека підприємств»). [Teaching Resource]

Л

Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. and Кузнецова, Г.А. (2020) Ряди та їх застосування у схемах і таблицях: навч. довід. для самост. вивч. вищої математики (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Лелюк, Н.Є. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Лисенко, М.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт із курсу «Історія і культура України» (для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

М

Можайкіна, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Момот, Т.В. and Чех, Н.О. and Конопліна, О.О. (2021) Методичні рекомендації з переддипломної практики (для студентів 2 курсу всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018–2020 роки) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. and Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. and Кравчук, Є.В. (2021) Спеціальна фізична підготовка волейболістів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Москвіна, А.О. and Вороніна, О.О. (2020) Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів: конспект лекцій (для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Москвіна, А.О. and Наумов, М.С. and Вороніна, О.О. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять із навчальної дисципліни «Митне та валютне регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Мілаш, В.С. (2018) Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Н

Наумов, М.С. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Наумов, М.С. (2018) Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми»: тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource] (In Press)

О

Орел, Є.С. and Безуглий, А.В. and Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. (2018) Курс фізики: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

П

Петченко, О.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Механіка» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної та 1–2 курсів заочної форм навчання бакалаврів всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Безуглий, А.В. (2020) Методичні рекомендації до проведення комп’ютерних лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Загальна фізика», «Фізика» розділ «Електрика і магнетизм» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за всіма спеціальностями). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Механіка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Писаренко, Л.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки)(Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницький, Л.М. and Звягінцева, І.М, (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Вдосконалення практичних умінь і навичок з атлетизму та пауерліфтингу) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Плотнікова, Н.В. (2023) ПРИСТРАСТЬ ДО ПРИБУТКУ: ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчальний посібник (Англ., укр. мовами). O. M. Beketov NUUE. (In Press)

Пономарев, А.С. and Золотарева , И.Н. and Хомякова , О.В. (2018) Контрольные работы и тестовые задания для модульного контроля по языковой подготовке (для иностранных студентов 1-2 курсов заочной формы обучения специальностей 051 – Экономика, 071 – Учёт и налогообложение, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Посипайко, А.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Фізичне виховання» («Волейбол») (для здобувачів 1–2 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Iноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Приходько, А.М. (2019) Методические рекомендации к организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Языковая подготовка (Русский язык как иностранный)» (для иностранных студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Приходько, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мовна підготовка» (українська мова як іноземна) (для іноземних студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Р

Радіонова, Л.О. (2023) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Соціологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Соціологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. and Козирєва, Н. В. (2018) Політологія: стислий конспект лекцій для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр». [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. and Радіонова, О.М. (2019) Методологія наукових досліджень: курс лекцій для магістрів денного, заочного (дистанційного) навчання і підвищення кваліфікації всіх спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Резван, О.О. and Моргунова, Н.С. and Кір’янова, О.В. (2019) Практикум із психології: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. (2018) Глобальна економіка: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання письмових робіт із дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Островський, І.А. and Стадник, Г.В. (2018) Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 − Економіка та 071 − Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Рибак, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Родченко, С.С. and Ярошенко, І.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Росоха, В.О. and Хворост, М.В. and Сєріков, Я.О. and Абракітов, В.Е. and Заіченко, В.І. and Колибєльнікова, Л.С. and Ткаченко, І.О. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

С

Садовніков, О.К. (2019) Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Лижі як засіб профілактики хвороб) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Біг як засіб профілактики хвороб) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Профілактика захворювання вегето-судинної дистонії за допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час вагітності) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Лікувальна фізична культура під час перелому нижніх кiнцiвок)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. and Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. (2023) Лікувальна фізична культура при серцево-судинних захворюваннях: навч. посіб. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Світлична, В.Ю. (2020) Гроші і кредит: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ситникова, Ю.В. and Кобець, А.О. (2023) Методичні рекомендації та контрольні роботи з навчальної дисципліни «Вища математика». Модуль 1 (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальностей 076 – Підприємництво та біржова діяльність, 071 – Облік і оподаткування, 051 – Економіка). [Teaching Resource]

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2019) Лінейна алгебра. Навчальний посібник. (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2018) Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Славута, О.І. (2021) Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Смоляков, Д.О. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (складання тестових нормативів з волейболу) (для студентів всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Складання тестових нормативів з волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.Є. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів і виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.Є. (2017) Методичні рекомендації до практичної роботи студентів із навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Солодовнік, О.О. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до цифрової економіки» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 071 − Облік і оподаткування, 076 − Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource]

Солодовнік, О.О. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мережна економіка» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 071 − Облік і оподаткування, 076 − Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource]

Стадник, Г.В. and Наумов, М.С. (2019) Митне та валютне регулювання: тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології. [Teaching Resource] (In Press)

Стадник, Г.В. and Островський, І.А. (2020) Мікроекономіка: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Стадник, Г.В. and Островський, І.А. and Рибак, Г.І. (2020) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання письмових робіт із навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка та 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.О. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань із самбо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Класифікація техніки в дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Т

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Ф

Фесенко, Г.Г. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г.Г. and Жигло, В.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Фесенко, Г.Г. and Жигло, В.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Ч

Четчикова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (особливості навчального процесу з пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Четчикова, О.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення занять з пілатесу, рівень I) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Ш

Шаповал, Г.М. (2021) Введення в спеціальність (Вступ до фаху): конспект лекцій для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Шаповал, Г.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальних дисциплін «Введення в спеціальність», «Вступ до фаху» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Шаповал, Г.М. (2021) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Введення в спеціальність», «Вступ до фаху» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Ю

Юрченко, Д.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (НІМЕЦЬКА МОВА) (для студентів 1–2 курсів денної форми навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і аудит) (Німецькою мовою). [Teaching Resource]

Юрченко, Д.О. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1–2 курсів денної форми навчання спеціальностей 051 – Економіка підприємства та 071 – Облік і аудит). [Teaching Resource]

Я

Яцюк, М.В. (2017) Контрольні завдання І–ІІ змістових модулів з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2024) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2021) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українські історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Українські історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2017) Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2021) Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Українські історикогуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2024) Плани практичних занять із навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жигло, В.В. and Лисенко, М.С. and Рассоха, І.М. and Рябченко, О.Л. and Фесенко, Г.Г. (2021) Українські історико-гуманітарні студії: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

This list was generated on Sat May 25 17:06:08 2024 EEST.