Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания дистанционных курсов > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Ж | К | М | П | С
Количество объектов на этом уровне: 29.

А

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2014) План підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства на 2015 рік. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Б

Базецька, Г.І. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жовтяк , Г.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства»(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401- Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Ціноутворення на підприємствах МГ» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковалевська, А.В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Антикризове управління підприємством»(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мількін, І.В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Економічний аналіз» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пашков, В.І. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Економіка та організація виробництва»(для студентів заочної форми навчання за галуззю знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів заочної форми навчання за галуззю знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)», 7.05070203 – «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес планування в умовах ринку» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес-планування та бюджетування» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Державне і регіональне управління» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Дистанційний курс з технологічної практики (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. (2014) Дистанційний курс з дипломного проектування (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. (2014) Дистанційний курс з переддипломної практики (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2014) Дистанційний курс з дисципліни «Гроші та кредит»(для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:17:19 2019 EET.