Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания дистанционных курсов > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | К | П | С
Количество объектов на этом уровне: 17.

А

Ачкасов, А.Є. и Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курса освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2013) План підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства на 2014 рік. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Б

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 Облік і аудит)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій»(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Страхування»(для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гелеверя, Є.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ»(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кожокіна, К.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. и Сіренко, Н.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Макроекономіка»(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. и Сіренко, Н.М. (2013) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Мікроекономіка»(для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, 0306 – Менеджмент і адмінустрування і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кубатка, М. В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петрова, В.Ф. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Склярук, Н.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Feb 17 04:23:20 2019 EET.