Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания дистанционных курсов > Менеджмент городского и регионального развития > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | О | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

Б

Богдан, Н.М. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєв, О.В. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку (803) на 2013 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Одаренко, Т.Є. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пашков, В.І. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Системи технологій» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Стандартизація, сертифікафія і метрологія» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, В.С. (2012) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:26:11 2019 EET.