Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания дистанционных курсов > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Ж | К | М | П | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 24.

А

Ачкасов, А.Є. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах МГ» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджемент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Підприємництво і бізнес культура» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів освітньо –кваліфікаціного рівня «бакалавр» галуззі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Управління проектами» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування і освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03060101 - - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Базецька, Г.І. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воронков, О.О. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Математичне моделювання підприємницької діяльності» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Оптимізаційні моделі і методи» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Бубенко, О.П. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності і математична статистика, Математичне програмування)» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджемент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Бубенко, О.П. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Економіко – математичне моделювання» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджемент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Бубенко, О.П. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Економіко – математичні моделі в управлінні і економіці» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жовтяк , Г.А. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Ціноутворення» для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузей знань 0305 – Економіка і підприємництво і 0306 – Менеджмент і адміністрування і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит, 7.030600101 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковалевська, А.В. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму 6.030504 «Економіка підприємства», і для слухачів другої вищої освіти ФПО і ЗН спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, 0306 – Менеджмент і адмінустрування і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кубатка, М. В. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кубатка, М. В. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Екологія» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 – Менеджемент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мількін, І.В. и Шокурова, Н.В. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів освітньо –кваліфікаціного рівня «бакалавр» галуззі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування і студентів та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пушкар, Т.А. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів освітньо –кваліфікаціного рівня «бакалавр» галуззі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Курс дистанційного навчання з ознайомлювальної практики для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2013 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

С

Соловйова, О.Є. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально – трудові відносини» для студентів освітньо –кваліфікаціного рівня «бакалавр» галуззі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Політична економія» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, В.С. (2012) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни “Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шокурова, Н.В. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів освітньо –кваліфікаціного рівня «бакалавр» галуззі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:07:46 2019 EET.