Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания дистанционных курсов > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Д | К | Х
Количество объектов на этом уровне: 10.

Б

Белогурова, А.В. (2012) План издания дистанционных курсов на 2013 год каф. ПМиИТ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування, Дослідження операцій» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Нестеренко , Л.В. и Протопопова, В.П. (2012) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ „НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП’ЮТЕРНА)” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дядюн, С.В. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Костенко, А.В и Білогурова, Г.В. и Нестеренко , Л.В. и Гавриленко, И.А. (2012) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ „НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП’ЮТЕРНА)”(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА» для студентів 1і 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « СПЕЦКУРС З ПОТОКОРОЗПОДІЛУ В СИСТЕМАХ ТГС і В» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЬЮТЕРНОЇ ПРАКТИКИ для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:35:42 2019 EET.