Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания дистанционных курсов > 110 Геоинформационных систем, оценки земли и недвижимого имущества > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | К | М | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 8.

Є

Євдокімов, А.А. (2012) Електронний курс з дисципліни “Геоінформаційні системи” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” напряму підготовки 6.020107 «Туризм» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кащавцева, А.Ю. (2012) Електронний курс з Геоінформаційних технологій для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Метешкін, К.О. (2012) ПЛАН видання дистанційних курсів кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна на 2013 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пеньков, В.А. и Умніцин , В.В. и Шаульський, Д.В. и Коба, Г.І. и Кащавцева, А.Ю. и Анопрієнко, Т.В. (2012) Електронний курс щодо проходження геодезичної практики, навчальної практики (геодезичної) та практики з інженерної геодезії для студентів 1 та 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», напряму підготовки 6.060102 «Архітектура», напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка», напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2012) Електронний курс з дисципліни “бази даних” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.Є. Поморцева. – Х. : ХНАМГ, 2013. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаульський, Д.В. (2012) Електронний курс з Інженерної геодезії для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060103 Гідротехніка та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво, 7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція, 7.06010103 Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2012) Електронний курс з математичної обробки геодезичних вимірів для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» . / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Д. В. Шаульський. – Х. : ХНАМГ, 2013. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. и Глушенкова, І.С. (2012) Електронний курс з геодезії для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:26:59 2019 EET.