Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Общая электротехника"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | С
Количество объектов на этом уровне: 5.

Б

Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Тугай, Д.В. и Сабалаєва, Н.О. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Дослідження електричних лінійних кіл, що знаходяться під дією синусоїдальної напруги» з дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”)(№2269). [Образовательные ресурсы]

С

Сабалаєва, Н.О. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сабалаєва, Н.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Сабалаєва, Н.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Загальна електротехніка» підготовки бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму 6.170202 – «Охорона праці» спеціальності «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сабалаєва, Н.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»спеціальності «Охорона праці», факультету «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:23:37 2019 EET.