Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Общая физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Общая физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Общая физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Общая физика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | О | П | С
Количество объектов на этом уровне: 24.

А

Аксьонова, К.Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Загальна фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електростатика і постійний струм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2012) Конспект лекцій і методичні вказівки з проведення практичних і контрольних робіт з курсу загальної фізики (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямками 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електрика та магнетизм” курсу «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701–«Електротехніка та електротехнології», 6.050702 –«Електромеханіка», 6.070101–«Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101–«Будівництво», 6.060103–«Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106–«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101–«Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202–«Охорона праці»)(№2173). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Методичні вказівки до практичних занять із загальної фізики, розділ "Електрика та магнетизм" (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології ”, 6.050702 “Електромеханіка “, 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)", 6.060101 “Будівництво, 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”, 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій ”, 6.170202 “Охорона праці ”)(№2144). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з вивчення курсу «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка», 6.070101 «Транспортні ехнології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202 «Охорона праці»)(№1514). [Образовательные ресурсы]

Б

Безуглий, А.В. и Орел, Є.С. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. и Орел, Є.С. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання підготовки бакалаврів за всіма напрямами). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

О

Орел, Є.С. (2015) Математичний вступ до курсу фізики : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу “Загальна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. и Безуглий, А.В. (2010) Конспект лекцій з курсу загальної фізики (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямком 6.080101 Геодезія картографія та землеустрій, 6.170202 Охорона праці, 6.050701 Електротехніка та електротехнології, 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика», розділ «Механіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Загальна Фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика» розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№2347). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Петченко, Г.О. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу «Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 –Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Конспект лекцій з курсу "Загальна фізика". Частина 1. (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сидоренко, Є.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Загальна фізика” ( для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701,”Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы]

Сидоренко, Є.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу "Загальна фізика" (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сидоренко, Є.Б. (2011) Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№1516). [Образовательные ресурсы]

Сисоєв, А.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Загальна фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы]

Сисоєв, А.С. и Безуглий, А.В. и Петченко, О.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Оптика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”)(№1147). [Образовательные ресурсы]

Сисоєв, А.С. и Орел, Є.С. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу загальної фізики (для студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання, бакалаврів за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№1517). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:06:34 2019 EET.