Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Введение в специальность
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Введение в специальность"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | С | Х | Ш
Количество объектов на этом уровне: 9.

Б

Бібік, Н.В. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (англійською мовою) підготовки бакалавр напряму 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бібік, Н.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (англійською мовою) для студентів в 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Світлична, Т.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Світлична, Т.І. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу «Введення в спеціальність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Світлична, Т.І. (2014) Програма з дисципліни «Введення у спеціальність» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2014) Робоча програма з дисципліни «Введення у спеціальність» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Х

Харламова, О.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Введення у спеціальність” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо‐кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шаповал, Г.М. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» підготовки бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаповал, Г.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:02:24 2019 EET.