Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Управление затратами
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Управление затратами"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П | С
Количество объектов на этом уровне: 7.

П

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Управління витратами» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Робоча програма навчальної дисциплiни «Управління витратами» для слухачів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

С

Славута, О.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2015) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2014) Програма з дисципліни „Управління витратами” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2014) Робоча програма з дисципліни „Управління витратами” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. и Владимирова, М.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:26:53 2019 EET.