Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Управление качеством туристических услуг"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Л | П
Количество объектов на этом уровне: 6.

Б

Богдан, Н.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.14010301, 8.14010301 – Туризмознавство (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богдан, Н.М. (2014) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Л

Ладиженська, Р.С. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ладиженська, Р.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы]

П

Полчанінова, І.Л. и Ладиженська, Р.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Управління якістю туристичних послуг” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальність 7.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Полчанінова, І.Л. и Ладиженська, Р.С. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:22:31 2019 EET.