Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Туризмология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А
Количество объектов на этом уровне: 3.

А

Абрамов, В.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Туризмологія» (для магістрів спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Туризмологія» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301- «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. и Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Туризмологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:25:35 2019 EET.