Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Техника пользования ЭВМ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Техника пользования ЭВМ"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Х
Количество объектов на этом уровне: 4.

Х

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2015) Методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять, РГЗ та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:00:24 2019 EET.