Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Предприятие :1С"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К
Количество объектов на этом уровне: 7.

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємство:1С» для студентів 3 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт та практичних занять за темою «Розрахунок вартості залишків ТМЦ при їх списанні за методом FIFO» з дисциплін «Підприємство: 1С», «Бухгалтерія 1С» (для студентів 3 - 4 курсів денної форми навчання, 4 - 6 курсів заочної форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» та спеціалістів зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «Бухгалтерія 1С», «Підприємство: 1С» (для студентів 3, 4 курсу денної та 4, 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» та 6.030504 - «Економіка підприємства»)(№2149). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємство:1С» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Бубенко, П.Т. и Димченко, О.В. (2012) Конспект лекцій з курсу «Підприємство: 1С». Частина 1 (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Підприємство: 1С» та «Бухгалтерія 1С» за темою «Оформлення презентацій у програмі PowerPoint» (для студентів 3, 4 курсів денної та 4-6 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 7.03050901 «Облік і аудит»)(№293). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Сенчук, Т.С. (2015) Конспект лекцій з курсу «Підприємство: 1С» Частина 2 (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік та аудит ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:23:58 2019 EET.