Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Планирование и контроль на предприятии"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | Ж | К | О | Т
Количество объектов на этом уровне: 17.

Є

Єсіна, В.О. (2014) Програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

А

Ачкасов, А.Є. и Охріменко, В.М. и Мількін, І.В. (2014) Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-342-4

Б

Базецька, Г.І. и Журавель, В.В. (2014) Програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Журавель, В.В. (2014) Програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Журавель, В.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Журавель, В.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Ж

Журавель, В.В. и Базецька, Г.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Княжеченко, В.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „ Планування і контроль на підприємстві ” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2011) Конспект лекцiй з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2012) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1139). [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№859). [Образовательные ресурсы]

О

Охріменко, В.М. и Леонт'єва, Ю.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» ФПО та ЗН). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Леонтьєва, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни „Планування і контроль на підприємстві” (для студентів 5 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства")(№381). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Леонтьєва, Ю.Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 5 куру заочної форми навчання ФПО та ЗН, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво", напрям підготовки - 6.030504 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы]

Т

Тимошенко , В.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Планування і контроль на підприємстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030504 (0501) «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Тимошенко , В.М. и Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Скала, Г.Ф. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:28:04 2019 EET.