Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Повышение экологической безопасности систем питьевого водоснабжения"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д
Количество объектов на этом уровне: 3.

Д

Душкін, С.С. и Галкіна, О.П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Галкіна, О.П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Смілка , О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 25 12:54:24 2019 EET.