Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Особенности учета в городском хозяйстве"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | П
Количество объектов на этом уровне: 3.

К

Краївська, І.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Особливості обліку в міському господарства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

П

Петрова, В.Ф. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни “Особливості обліку в міському господарстві та будівництві ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» факультету післядипломної освіти і заочного навчання)(№2294). [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Особливості обліку в міському господарстві» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» факультету післядипломної освіти і заочного навчання»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:19:47 2019 EET.