Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Организация и методика экономического анализа"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | М
Количество объектов на этом уровне: 5.

К

Кизилов, Г.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2391). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового-графічного завдання з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2393). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2014) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Організація і методика економічного аналізу (Економічний аналіз)» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Мількін, І.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:19:24 2019 EET.