Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Оптимизационные методы и модели"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | В | Т
Количество объектов на этом уровне: 10.

Є

Єсіна, В.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсіна, В.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Оптимізаційні метод та моделі» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсіна, В.О. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів всіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

В

Воронков, О.О. (2016) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» підготовки бакалаврів напряму 6.030504 “Економіка і підприємництво”. [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» напрям підготовки 6.030504 “Економіка і підприємництво” спеціалізація Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Воронков , О.О. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Т

Торкатюк, В.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» підготовки бакалавр напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Торкатюк, В.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Feb 17 03:52:59 2019 EET.