Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Учетная политика предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К
Количество объектов на этом уровне: 9.

Б

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій для самостійного вивчення дисціпліни „Облікова політика підприємства” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-заліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 ,, Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, підготовки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни “Облікова політика підприємства” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”)(№2006). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Облікова політика підприємства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, підготовки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2346). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2013) Облікова політика підприємства: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Карпушенко, М.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2181). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облікова політика підприємства” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. и Сіробаба, Л.А. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).(№2070). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:22:32 2019 EET.